×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 3

Israil să însoţeaşte cu neamurile pre care Dumnezeu le-au lăsat, ca să ispitească cu dânsele pre Israil, pentru aceaea, de multe ori prin împăraţi străini să năcăjeaşte, dară, întorcându-să, prin Gotoniil, Aod şi Samgar să mântuiaşte.

1 Şi pre neamurile aceastea le-au lăsat Domnul ca să ispitească cu dânsele pre Israil, şi pre toţi cei ce nu au cunoscut războaiele Hanaanului.

2 Şi ca să înveaţă pre neamurile fiilor lui Israil războiu, pre cei ce nu au cunoscut ceale mai înainte de sine:

3 Cinci stăpâniri ale celor străini de neam, şi pre tot hananeul şi pre sidoniul şi pre eveul cel ce lăcuiaşte Livanul, de la muntele lui Vaal Ermon până la Lavoemat.

4 Şi i-au lăsat, ca să ispitească cu ei pre Israil, să cunoască de vor asculta de poruncile Domnului, care le-au dat părinţilor lor prin mâna lui Moisi.

5 Şi fiii lui Israil au lăcuit în mijlocul hananeului şi a heteului şi amoreului şi a ferezeului şi a eveului şi ghergeseului şi a evuzeului.

6 Şi au luat pre featele lor muieri şie, şi pre featele sale le-au dat feciorilor lor, şi au slujit dumnezăilor lor.

7 Şi au făcut fiii lui Israil rău înaintea Domnului, şi au uitat pre Domnul Dumnezeul său, şi au slujit vaalimilor şi desişurilor.

8 Şi S-au mâniiat cu iuţime Domnul pre Israil, şi i-au dat pre ei în mâinile lui Husarsatem, împăratul Mesopotamiei Siriei, şi au slujit fiii lui Israil lui Husarsatem opt ani.

9 Şi au strigat fiii lui Israil cătră Domnul, şi au râdicat Domnul mântuitoriu lui Israil, şi i-au mântuit pre ei, pre Gotoniil, feciorul lui Chenez, fratelui lui Halev, cel mai tinăr.

10 Şi au fost preste el Duhul Domnului, şi au judecat pre Israil, şi au ieşit la războiu împrotiva lui Husarsatem, şi l-au dat Domnul în mâna lui pre Husarsatem, împăratul Siriei, şi s-au întărit mâna lui preste Husarsatem.

11 Şi au odihnit pământul patruzeci de ani, şi au murit Gotoniil, feciorul lui Chenez.

12 Şi au adaos fiii lui Israil a face rău înaintea Domnului, iar Domnul au întărit pre Eglom, împăratul lui Moav, asupra lui Israil, pentru că au făcut ei rău înaintea Domnului.

13 Şi au adunat la sine pre toţi fiii lui Amon şi a lui Amalic, şi au purces, şi au bătut pre Israil, şi au stăpânit Cetatea Finichilor.

14 Şi au slujit fiii lui Israil lui Eglom, împăratul lui Moav, optsprăzeace ani.

15 Şi au strigat fiii lui Israil cătră Domnul, şi le-au râdicat Domnul lor mântuitoriu pre Aod, fiiul lui Ghira, feciorul Iemeni, bărbat cu amândoao mâinile învăţat, şi au trimis fiii lui Israil prin mâna lui daruri lui Eglom, împăratul lui Moav.

16 Şi şi-au făcut Aod cuţit cu doao ascuţituri, de o palmă lungimea lui, şi l-au încins supt haină la coapsa sa cea dreaptă.

17 Şi mergând, au dus darurile lui Eglom, împăratul lui Moav, iară Eglom era om gras foarte.

18 Şi, după ce au sfârşit Aod a aduce darurile, au mânat afară pre cei ce au adus darurile.

19 Şi, întorcându-să din Galgala, unde era idolii, au zis Aod: „Cuvânt de taină am să spuiu ţie, împărate”. Şi au zis Eglom cătră dânsul: „Taci”. Şi au scos afară de la sine pre toţi cei ce sta împregiurul lui.

20 Şi au întrat Aod la dânsul, şi el şedea în foişorul cel de vară al său singur singurel, şi au zis Aod: „Cuvântul lui Dumnezeu am să spuiu cătră tine, împărate”. Iară Eglom s-au sculat de pre scaonul său şi au stătut aproape de dânsul.

21 Şi îndată când s-au sculat împăratul, Aod, întinzind mâna sa cea stângă şi luând cuţitul de la coapsa sa cea dreaptă, l-au împlântat în pântecele lui Eglom,

22 Aşea de tare, cât şi mănunchiul au întrat după ascuţit, şi au astupat seul rana deasupra ascuţitului, că nu au scos cuţitul din pântecele lui.

23 Şi au ieşit Aod în tindă, şi au ieşit dintră cei ce era acolo rânduiţi, şi au închis uşile foişorului preste el şi le-au încuiat.

24 Şi, după ce au ieşit el, au întrat slugile împăratului şi au văzut uşile foişorului încuiate, şi au zis: „Doară-şi curăţă pântecele în foişorul cel de vară?”

25 Şi şi-au urât a aştepta atâta, văzând că nime nu deşchide uşile foişorului, şi, luând cheia, au deşchis şi, iată, domnul lor zăcea pre pământ mort.

26 Şi până gâlcevea ei, Aod au fugit şi nu au fost cine să ia aminte lui; iară el, trecând idolii, au scăpat la Serota.

27 Şi au fost când au venit Aod, împăratul lui Israil, au trâmbiţat cu bucium în muntele lui Efraim, şi s-au pogorât împreună cu el fiii lui Israil din munte, şi el înaintea lor.

28 Şi au zis cătră ei: „Veniţi după mine, că au dat Domnul Dumnezeu pre vrăjmaşii noştri, pre Moav, în mâna noastră”. Şi s-au pogorât după el, şi au prins vadurile Iordanului, care trec la Moav, şi nu au lăsat om să treacă.

29 Şi au bătut pre Moav în zioa aceaea ca la vreo zeace mii de bărbaţi, pre toţi războinicii carii era întră ei, şi pre tot bărbatul cu puteare, şi nu au scăpat dintră ei om.

30 Şi s-au supus Moav în zioa aceaea supt mâna lui Israil, şi s-au odihnit pământul optzăci de ani, şi au judecat Aod pre Israil până când au murit.

31 Şi după el s-au sculat Samegar, fiiul lui Anat, şi au bătut pre cei de alt neam, ca la vro şeasă sute de bărbaţi, cu un picior de plug de boi, şi au mântuit şi el pre Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.