×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 21

Să întemeiază neamul lui Veniamin din patru sute de fecioare care li s-au dat de la lăcuitorii cei tăiaţi din Iavisul Galaadului, şi din ceale răpite, care juca cu danţuri în Silo.

1 Şi fiii lui Israil s-au jurat în Masifa, zicând: „Nici unul dintru noi să nu dea fata sa lui Veniamin muiare”.

2 Şi s-au dus tot norodul în Vetil, şi au şezut acolo până seara înaintea lui Dumn-zeu, şi au râdicat glasul său şi au plâns plângere mare.

3 Şi au zis: „Pentru ce, Doamne, Dumnezeul lui Israil, s-au făcut aceasta, ca să se strice astăzi în Israil un neam?”

4 Şi au fost a doao zi, au mânecat norodul, şi au zidit acolo oltariu şi au adus ardere de tot şi jertvă de mântuire.

5 Şi au zis fiii lui Israil: „Cine nu s-au suit întru această adunare din toate neamurile lui Israil la Domnul?” Că jurământ mare era împrotiva celui ce nu s-au suit la Domnul în Masifa, zicând: „Cu moarte să moară”.

6 Şi le-au părut rău fiilor lui Israil pentru Veniamin, fratele lor, şi au zis: „Perit-au astăzi un neam din Israil.

7 Ce vom face celor ce au rămas despre muieri? Că noi ne-am jurat Domnului că nu vom da lor din featele noastre muieri”.

8 Şi au zis: „Cine easte din neamurile lui Israil, carele nu s-au suit la Domnul în Masifa?” Şi, iată, nu venisă nici un om în tabără, de la Iavisul Galaadului la adunare.

9 Şi s-au numărat norodul, şi nu era acolo nici un om din cei ce lăcuiesc în Iavisul Galaadului.

10 Şi au trimis acolo adunarea doaosprăzeace mii de bărbaţi din fiii puterii, şi le-au poruncit lor, zicând: „Meargeţi şi tăiaţi pre toţi cei ce lăcuiesc în Iavisul Galaadului cu ascuţitul sabii(i), şi pre muieri şi pre norod.

11 Şi acesta easte cuvântul, carele veţi face: pre tot bărbatul şi pre toată muiarea. carea au cunoscut pat de bărbat să anatemisiţi, iară pre fecioare să le ţineţi”. Şi au făcut aşea.

12 Şi au aflat în Iavisul Galaadului patru sute de feate fecioare, care nu au cunoscut pat de bărbat, şi le-au adus pre eale la tabără în Silom, cea din pământul lui Hanaan.

13 Şi au trimis toată adunarea, şi au grăit cătră fiii lui Veniamin, carii era la piiatra Remnonului, şi i-au chemat pre ei la pace.

14 Şi s-au întors Veniamin la fiii lui Israil în vreamea aceaea şi le-au dat lor muieri pre featele care le-au adus vii din Iavisul Galaadului, şi le-au plăcut lor aşea.

15 Şi norodului i-au părut rău pentru Veniamin, căci au făcut Domnul tăiare întru neamurile lui Israil.

16 Şi au zis bătrânii adunării: „Ce vom face celor ce au rămas despre fămei? De vreame ce au perit muierile din Veniamin?”

17 Şi au zis: „Moştenirea celor ce au rămas din Veniamin, şi să nu piiară un neam din Israil.

18 Că noi nu vom putea să le dăm lor muieri din featele noastre, că s-au jurat fiii lui Israil, zicând: «Blăstămat să fie cel ce va da muiare lui Veniamin!»”

19 Şi au zis: „Iată, sărbătoarea Domnului easte în Silom din zi în zia, carea să face de cătră miiazănoaptea Vetilului, unde să desparte calea carea suie de la Vetil la Sihem, şi de la răsăritul Levonei”.

20 Şi au poruncit fiilor lui Veniamin, zicând: „Meargeţi şi vă ascundeţi în vii.

21 Şi când veţi vedea că au ieşit featele celor ce lăcuiesc în Silom, jucând cu danţuri, să ieşiţi din vii şi fieştecarele bărbat să-şi răpească şie muiare din featele Silomului, şi să meargeţi în pământul lui Veniamin.

22 Şi va fi când vor veni părinţii lor au fraţii lor să se judece la noi, vom zice cătră ei: «Fie-vă milă de ei, că nu le-au răpit după cum easte în războiu, că voi nu le-aţi dat lor când s-au rugat de voi, pentru aceaea şi voi încă aţi greşit»”.

23 Şi au făcut aşea fiii lui Veniamin, şi au luat muieri după numărul lor din ceale ce juca, dintru acealea au răpit, şi, ducându-să, s-au întors la moştenirea sa, şi au dires cetăţile, şi au şezut într-însele.

24 Şi s-au dus de acolo fiii lui Israil în vreamea aceaea fieştecarele la neamul său şi la rudeniia sa, fieştecarele în moşiia sa de unde au ieşit.

25 În zilele acealea nu era împărat în Israil, pentru aceaea tot omul ce să părea drept înaintea ochilor lui făcea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.