×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 17

Muma lui Miha i-au făcut cioplit şi vărsat de argint şi efod şi terafin, căruia i-au făcut preot întâiu pre fiiul său, după aceaea au rânduit pre un levit vitleaenitean.

1 Şi au fost un om din muntele lui Efraim, anume Miha.

2 Au zis cătră mumă-sa: „Cei o mie şi o sută de arginţi care s-au luat de la tine, şi ai jurat şi ai zis întru urechile meale: «Iată, argintul easte la mine, eu l-am luat». Şi i-au zis mumă-sa: „Blagoslovit să fii, fiiul mieu, Domnului”.

3 Şi au dat acei o mie şi o sută de arginţi mumei sale, iară mumă-sa au zis: „Cu sfinţenie am sfinţit argintul Domnului din mâna mea sângur, ca să fac cioplit şi vărsat, şi acumu-l dau ţie”.

4 Şi au dat argintul mumei sale, şi au luat mumă-sa doao sute de arginţi şi i-au dat argintariului, şi au făcut din ei cioplit şi vărsat, care au fost în casa lui Miha.

5 Carele şi besearică lui Dumnezeu au avut în casa sa, şi au făcut efod şi terafina, şi au umplut mâna unuia dintru fiii săi, şi i-au fost lui preot.

6 Iară în zilele acealea, nu era împărat în Israil, pentru aceaea, fieştecarele om, ce să părea drept în ochii lui, aceaea făcea.

7 Şi au fost un prunc din Vitleemul lui Iuda, din norodul lui Iuda, şi acesta era levit şi nemernicea acolo.

8 Şi au mers omul acela din Vitleemul Iudii să lăcuiască unde va afla odihnă, şi au venit până la muntele lui Efraim şi până la casa lui Miha, făcându-şi calea sa.

9 Şi l-au întrebat pre el Miha: „De unde vii?” Iară el au răspuns: „Levit sânt eu din Vitleemul lui Iuda şi merg să lăcuiesc unde voiu afla odihnă”.

10 Şi i-au zis Miha lui: „Şezi cu mine şi fii mie părinte şi preot, şi eu voiu da ţie zeace arginţi, întru zile, şi un rând de haine şi ceale pentru viiaţa ta”.

11 Şi au mers levitul şi au început a lăcui lângă omul acela, şi s-au făcut prunc lui, ca unul dintru fiii lui.

12 Şi au umplut Miha mâna levitului, şi s-au făcut lui pruncul preot, şi au fost în casa lui Miha.

13 Şi au zis Miha: „Acum am cunoscut că au făcut Domnul bine mie, pentru că s-au făcut levitul mie preot”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.