×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 15

Cu trei sute de vulpi cu făclii legate în coade aprinde Sampson holdele celor de alt neam; şi rumpând funiile cu care era legat, ucide o mie de filistei cu o falcă de asin, dintr-a căriia măsea, ieşind apă, au beut, însătat fiind.

1 Şi după câteva zile, în zilele seacerii grâului, au mers Sampson să-şi vază muiarea sa. Şi i-au adus ei un ied de capre şi au zis: „Voiu să întru la muiarea mea, să mă culc cu dânsa”. Şi nu l-au lăsat pre el tatăl ei să între.

2 Şi au au zis tatăl ei, zicând: „Am zis că urând o ai urât pre ea, şi o am dat unuia din priiatinii tăi, iată, sora ei cea mai tinără mai bună easte decât ea, fie, dară, ea a ta în locul aceiia”.

3 Şi le-au zis lor Sampson: „Nevinovat voiu fi eu acum înaintea celor de alt neam, pentru că voiu face eu lor rău”.

4 Şi, ducându-să Sampson, au prins trei sute de vulpi şi le-au legat coadă de coadă, şi luând făclii au legat câte o făclie întră doao coade.

5 Şi, aprinzind făcliile, au slobozit vulpile în holdele celor de alt neam, şi le-au ars şi holdele ceale săcerate din arie şi ceale nesăcerate, şi viile şi maslinii.

6 Iară cei de alt neam au zis: „Cine au făcut aceasta?” Şi au zis: „Sampson, ginerile Tamnateului, pentru că i-au luat muiarea lui şi o au dat soţiei lui”. Şi suindu-să cei de alt neam, au ars casa tatălui ei şi pre ea cu foc.

7 Şi au zis lor Sampson: „De veţi face aşea cu ea, nu-mi va plăcea, iară izbândă mie despre fieştecarele din voi voiu face”.

8 Şi i-au bătut pre ei bătaie mare preste pulpă, şi preste coapsă, şi, pogorându-să de acolo, au lăcuit lângă râu la peştera pietrii Itamului.

9 Şi s-au suit cei de alt neam, şi au tăbărât în Iuda şi s-au răsfirat în Lehi.

10 Iară bărbaţii lui Iuda le-au zis lor: „Căci v-aţi suit asupra noastră?” Iară cei de alt neam au zis: „Ca să legăm pre Sampson ne-am suit şi să-i facem lui precum au făcut şi el noao”.

11 Şi s-au pogorât din Iuda trei mii de oameni la gura pietrii Itamului şi au zis cătră Sampson: „Au nu ştii că ne stăpânesc pre noi cei de alt neam? Şi căci ai făcut aceasta noao?” Şi le-au zis lor Sampson: „Cum mi-au făcut ei mie, aşea le-am făcut şi eu lor”.

12 Iară ei au zis lui: „Să te legăm am venit noi, şi să te dăm în mâinile celor de alt neam”. Iară el le-au zis lor: „Juraţi mie că voi nu mă veţi omorî, ci mă veţi da lor, iară voi nu cumva să mă întâmpinaţi pre mine”.

13 Şi au jurat lui, zicând: „Nu, ci numai te vom lega şi te vom da în mâna lor, iară cu moarte nu te vom omorî”. Şi l-au legat pre el cu doao funi noao, şi l-au dus pre el de la piiatra aceaea.

14 Şi venind până la Falcă, cei de alt neam striga de bucurie şi au alergat înaintea lui. Iară Duhul Domnului s-au îndreptat preste Sampson, şi funile cu care era legate mâinile lui s-au făcut ca nişte câlţi de faţa focului, şi s-au dezlegat legăturile de pre braţele lui.

15 Şi aflând o falcă de asin lăpădată şi întinzindu-şi mâna, o au luat şi au omorât cu ea o mie de bărbaţi.

16 Şi au zis Sampson: „Cu o falcă de asin stângând i-am stâns pre ei, cu o falcă de asin am omorât o mie de bărbaţi”.

17 Şi au fost după ce au încetat a grăi, au aruncat falca din mâna sa şi au numit locul acela Ucidere de Falcăa.

18 Şi au însătoşeat foarte, şi au strigat cătră Domnul şi au zis: „Tu ai dat în mâna robului Tău această mântuire mare, şi acum voiu muri de seate şi voiu cădea în mâna celor netăiaţi împregiur”.

19 Şi au deşchis Dumnezeu rana Fălciib, şi au ieşit din ea apă şi au beut, şi s-au întors duhul lui, şi s-au răcoritc, pentru aceaea s-au chemat numele locului aceluia Izvorul celui ce să roagă, care easte în Falcă, până în zioa aceasta.

20 Şi au judecat pre Israil, în zilele celor de alt neam, doaozeci de ani.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.