×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 14

Samson îşi ia muiare filisteancă, la carea, mergând să o vază, au rupt un leu, într-a cui fălci după aceaea, aflând fagur de miiare, au luat de la el pildă, carea puindu-o soţiilor sale, aceia o au înţeles prin muiarea lui Samson.

1 Şi s-au pogorât Sampson în Tamnata., şi au văzut în Tamnata muiare din featele celor de alt neam, şi i-au plăcut lui.

2 Şi, suindu-să, au spus tătâne-său şi mumă-sa, zicând: „Muiare am văzut în Tamnata din featele filistenilor, deci, luaţi-o pre ea mie muiare”.

3 Iară tatăl său şi mumă-sa i-au zis: „Au, doară, întră featele fraţilor tăi şi în tot norodul tău nu easte muiare? Pentru ce să mergi tu să-ţi iai muiare de la cei de alt neam, carii sânt netăiaţi împregiur?” Şi au zis Sampson cătră tatăl său: „Pre aceasta o ia mie, că aceasta au plăcut ochilor miei”.

4 Şi tatăl lui şi muma lui nu au cunoscut că de la Domnul easte, şi izbândă caută el din cei de alt neam, că în vreamea aceaea cei de alt neam stăpânea pre Israil.

5 Şi s-au pogorât Sampson şi tatăl lui şi muma lui în Tamnata, şi venind până la viile Tamnatei, acolo i-au ieşit înainte un puiu de leu răgnind.

6 Şi l-au îndreptat preste el Duhul Domnului, şi l-au spintecat ca pre un ied din capre, şi ca o nimica era în mâinile lui, şi nu au spus tătâne-său şi mumă-sa ce au făcut.

7 Şi s-au pogorât şi au grăit muierii, şi au plăcut înaintea lui Sampson.

8 Şi după vro câteva zile s-au întors să o ia pre dânsa, şi s-au abătut să vază stârvul leului, şi era roiu de albine în gura leului, şi miiare.

9 Şi o au luat în mâinile sale, şi mergea mâncând, şi au mers la tatăl său şi la mumă-sa, şi le-au dat lor şi au mâncat, şi nu le-au spus lor că din gura leului au luat miiarea.

10 Şi s-au pogorât tatăl lui la muiare, şi au făcut acolo Sampson ospăţ şeapte zile, că aşea făcea tinerii.

11 Şi au fost temându-să ei de el, i-au rânduit lui treizeci de soţii, şi aceştia era împreună cu el.

12 Şi le-au zis lor Sampson: „O gâcitură voiu pune voao, şi de o veţi gâci într-aceaste şeapte zile ale ospăţului, şi o veţi afla, voiu da voao treizeci de cerşeafuri şi treizeci de haine de îmbrăcăminte.

13 Iară de nu mi-o veţi putea spune, veţi da voi mie treizeci de cerşeafuri şi treizeci de haine de îmbrăcăminte”. Iară ei au zis lui: „Pune gâcitura ta, să o auzim”.

14 Şi le-au zis lor: „Din cel ce mânâncă au ieşit mâncare, şi din cel tare au ieşit dulceaţă”. Şi nu au putut să gâcească gâcitoarea în trei zile.

15 Şi au fost în zioa a patra, au zis ei cătră muiarea lui Sampson: „Amăgeaşte pre bărbatul tău, şi să-ţi spuie gâcitoarea, iară de nu vei vrea a face aceasta, te vom arde, şi pre tine, şi casa tătâne-tău cu foc; au, doară, ca să ne sărăciţi pre noi ne-aţi chemat?”

16 Şi au plâns muiarea lui Sampson cătră dânsul şi au zis lui: „Adevărat, m-ai urât şi nu mă iubeşti, că gâcitoarea carea o ai pus fiilor norodului mieu nu o spui mie”. Şi au zis cătră ea Sampson: „Iată, tătâne-mieu şi mumă-mea nu o am spus, şi ţie să ţi-o spuiu?”

17 Şi au plâns ea lui întru aceale şeapte zile de ospăţ, şi în zioa a şeaptea i-au spus ei, că-l supăra pre el, şi ea au spus fiilor norodului său.

18 Şi i-au zis lui bărbaţii cetăţii în zioa a şeaptea, mai înainte a apune soarele: „Ce easte mai dulce decât miiarea, şi ce easte mai tare decât leul?” Şi le-au zis lor Sampson: „De nu aţi fi îmblânzit junica mea, nu aţi fi aflat gâcitura mea”.

19 Şi s-au îndreptat preste el Duhul Domnului, şi s-au pogorât în Ascalona, şi au bătut acolo treizeci de oameni, şi le-au luat hainele lor, şi au dat hainele celor ce i-au spus gâcitoarea. Şi s-au mâniiat cu iuţime Sampson, şi s-au suit în casa tătâne-său; iară muiarea lui Sampson s-au împreunat cu aducătoriul neveastii sale, care era lui priiatin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.