×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 13

Israilteanii iarăşi cad în închinarea idolilor, şi să dau filisteilor; să naşte Samson, mai înainte vestindu-să de la înger mumii sale, după aceaea tătâne-său; după ce să naşte, să binecuvântă de la Dumnezeu.

1 Şi iară au adaos fiii lui Israil a face rău înaintea Domnului, şi i-au dat pre ei Domnul în mâna filistenilora patruzeci de ani.

2 Şi era un bărbat din Saraa, din săminţiia lui Dan, şi numele lui Manoe, şi muiarea lui stearpă, şi nu năştea.

3 Şi îngerul Domnului s-au arătat muierii, şi au zis cătră dânsa: „Iată, tu eşti stearpă şi nu ai născut, ci vei lua în pântece şi vei naşte fiiu.

4 Şi acum să te păzăşti să nu beai vin şi beutură beţivă, şi să nu mânci nimic ce easte necurat.

5 Că, iată, tu în pântece vei lua şi vei naşte fiiu, şi briciu pre capul lui nu să va sui, că sfinţit lui Dumnezeu va fi pruncul din pântece, şi el va înceape a mântui pre Israil din mâna filisteilor”.

6 Şi au mers muiarea şi au spus bărbatului său, zicând: „Un om a lui Dumnezeu au venit la mine, şi chipul lui era ca chipul îngerului lui Dumnezeu, luminat foarte, şi l-am întrebat de unde easte, şi numele lui nu mi l-au spus.

7 Şi mi-au zis: «Iată, tu în pântece vei lua, şi vei naşte fiiu, şi acum să nu beai vin şi beutură beţivă, şi să nu mânci nimic ce easte necurat, că sfinţit lui Dumnezeu va fi pruncul din pântece, până în zioa morţii sale»”.

8 Şi s-au rugat Manoe Domnului şi au zis: „Întru mine, Doamne, omul lui Dumnezeu pre carele l-ai trimis la noi să vie iarăşi şi să ne înveaţă ce să facem pruncului carele se va naşte”.

9 Şi au ascultat Dumnezeu glasul lui Manoe, şi iarăşi au venit îngerul lui Dumnezeu la muiare, când şedea ea în ţarină, şi Manoe, bărbatul ei, nu era cu ea.

10 Şi, grăbind muiarea, au alergat şi au spus bărbatului său, şi au zis cătră el: „Iată, s-au arătat mie omul carele au venit la mine în zioa aceaea”.

11 Şi s-au sculat Manoe, şi au mers după muiarea sa, şi au venit la bărbatul acela şi au zis lui: „Au tu eşti omul carele ai grăit cătră muiare?” Şi au zis îngerul: „Eu sânt”.

12 Şi au zis Manoe: „Acum, deaca să va plini cuvântul tău, ce trebuie să se facă cu pruncul şi de ce să se ferească?”

13 Şi au zis îngerul cătră Manoe: „De toate care am zis muierii să se păzască.

14 Tot ce iasă din viţă de vie să nu mănânce, şi vin şi beutură beţivă să nu bea, şi nimica ce easte necurat să nu mănânce, toate câte am poruncit ei să le păzască”.

15 Şi au zis Manoe cătră îngerul Domnului: „Rogu-te, dară, să mă asculţi, şi-ţi vom găti un ied de capre”.

16 Şi au zis îngerul Domnului cătră Manoe: „De mă vei opri, nu voiu mânca din pâinile tale, şi de vei face ardere de tot, Domnului să o aduci”, că nu au cunoscut Manoe că îngerul Domnului easte el.

17 Şi au zis Manoe cătră îngerul Domnului: „Cum easte numele tău? Ca după ce să va plini cuvântul tău să te mărim pre tine”.

18 Şi au zis lui îngerul Domnului: „Pentru ce întrebi numele mieu? Şi acesta easte minunat”.

19 Şi au luat Manoe iedul cel de capre şi jertva, şi le-au adus pre piiatră Domnului, Celui ce face minunate, şi Manoe şi muiarea lui privea.

20 Şi au fost când s-au supt para jertvenicului spre ceriu, s-au suit şi îngerul Domnului cu para jertvenicului; iară Manoe şi muiarea lui privea, şi au căzut cu faţa sa pre pământ.

21 Şi nu au mai adaos îngerul Domnului a să arăta lui Manoe şi muierii lui. Atunci, au cunoscut Manoe că îngerul Domnului au fost acela.

22 Şi au zis Manoe cătră muiarea sa: „Cu moarte vom muri, că am văzut pre Dumnezeu”.

23 Şi i-au zis lui muiarea: „De ar fi vrut Dumnezeu să ne omoară pre noi, nu ar fi priimit din mâna noastră ardere de tot şi jertvă, şi nu ne-ar fi arătat noao toate aceastea, nici în vreamea aceasta auzite ne-ar fi făcut noao aceastea”.

24 Şi au născut muiarea fecior, şi au chemat numele lui Sampson; şi au crescut pruncul şi l-au blagoslovit pre el Domnul.

25 Şi au început Duhul Domnului a petreace împreună cu el în tabăra lui Dan, întră Saraa şi întră E(s)taol.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.