×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 12

Neamul lui Efraim să scoală asupra lui Ieftae, şi au căzut din Efraim la vadurile Iordanului patruzeci şi doao de mii, pentru că n-au putut zice acest cuvânt Shivolet, şi după moartea lui Ieftae urmează povăţuitori: Avesan, Ailom, Avdon.

1 Şi s-au adunat fiii lui Efraim, şi au venit în Sifina, şi au zis cătră Ieftae: „Pentru ce ai mers a da războiu asupra fiilor lui Amon şi nu ne-ai chemat şi pre noi să meargem cu tine; casa ta o vom arde preste tine cu foc”.

2 Şi au zis cătră ei Ieftae: „Bărbat de price eram eu, şi norodul mieu, şi fiii lui Amon mă smerea foarte, şi v-am strigat pre voi, şi nu m-aţi mântuit din mâinile lor.

3 Şi am văzut că nu era cel ce mântuiaşte, şi am pus sufletul mieu în mâna mea, şi am trecut la fiii lui Amon, şi i-au dat pre ei Domnul în mâna mea. Şi pentru ce v-aţi suit la mine în zioa aceasta să daţi războiu asupra mea?”

4 Şi au adunat Ieftae pre toţi bărbaţii galaaditeani să se bată cu Efraim, şi au bătut bărbaţii Galaadului pre Efraim, că au zis: „Voi, galaaditeanii, sânteţi fugitorii lui Efraim în mijlocul lui Efraim şi în mijlocul lui Manasi”

5 Şi au apucat galaaditeanii vadurile Iordanului lui Efraim, şi au fost când au zis cei fugiţi ai lui Efraim: „Să treacem”, şi le-au zis lor bărbaţii cei din Galaad: „Au dintru a lui Efraim sânteţi voi?” Şi au zis: „Nu sântem”.

6 Şi le-au zis lor: „Ziceţi, dară: (Shivolet) spic”a, şi nu au putut bine zice aşea, şi i-au prins pre ei, şi i-au junghiiat la vadurile Iordanului, şi au căzut în vreamea aceaea din Efraim patruzăci şi doao de mii.

7 Şi au judecat Ieftae pre Israil şeasă ani, şi au murit Ieftae Galaaditeanul, şi s-au îngropat în Galaad, cetatea sa.

8 Şi după el au judecat pre Israil Avesan din Vitleem.

9 Şi s-au născut lui treizăci de feciori şi treizeci de feate, pre care le-au măritat afară, şi treizeci de feate de afară au adus muieri feciorilor săi, şi au judecat pre Israil şeapte ani.

10 Şi au murit Avesan, şi s-au îngropat în Vitleem.

11 Şi după el au judecat pre Israil Ailom Zavuloneanul zeace ani.

12 Şi au murit Ailom Zavuloneanul, şi s-au îngropat Ailom în pământul lui Zavulon.

13 Şi după el au judecat pre Israil Avdon, feciorul lui Elil Faraotoniteanul.

14 Şi s-au născut lui patruzeci de feciori, şi treizeci de feciori ai feciorilor lui, carii încăleca pre şeaptezeci de mânzi de asin, şi au judecat pre Israil opt ani.

15 Şi au murit Avdon, feciorul lui Elil Faratoniteanul, şi s-au îngropat în Faraton, în pământul lui Efraim, în muntele lui Amalicb.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.