×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI VARUH

Capitolul 5

Să porunceaşte Ierusalimului să lapede jealea, că fiii lui cei duşi cu ocară în robie cu mărire să vor întoarce.

1 Dezbracă-te, Ierusalime, de haina jealei şi a năcazului tău şi te îmbracă cu bunăcuviinţa mărirei, carea easte de la Dumnezeu în veac.

2 Îmbracă veşmântul dreptăţii ceii de la Dumnezeu, pune mitra mărirei Celui Veacinic pre capul tău.

3 Pentru că Dumnezeu va arăta la tot cel de supt ceriu strălucirea ta.

4 Că să va chema numele tău de la Dumnezeu în veac: «Pacea dreptăţii» şi «Mărirea cinstei dumnezeieşti».

5 Scoală-te, Ierusalime, şi stăi, şi preste ceale înalte caută împregiur cătră răsărituri şi vezi pre fiii tăi adunaţi de la apusurile soarelui, până la răsărituri, cu graiul Celui Sfânt, bucurându-să de aducerea-aminte a lui Dumnezeu.

6 Că au ieşit de la tine pedestri, duşi de vrăjmaşi, iară Dumnezeu îi va aduce pre ei la tine înălţaţi întru mărire, ca pre fiii împărăţiei.

7 Că au rânduit Dumnezeu să smerească tot muntele înalt şi stanurile ceale veacinice, şi văile să se umplă, să fie pământul neated, ca să umble Israil fără de frică întru mărirea lui Dumnezeu.

8 Şi vor face umbră, şi pădurile şi tot lemnul bun mirositoriu lui Israil, cu porunca lui Dumnezeu.

9 Pentru că va povăţui Dumnezeu pre Israil, cu veselie întru lumina mărirei Sale, cu mila şi cu dreptatea cea de la El”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.