×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IUDITEI

Capitolul 2

Navohodonosor, trimiţind pre Olofern să jefuiască toate împărăţiile şi noroadele, să însămnează putearea oastei lui, şi multe locuri supuind, pre toţi îi cuprinde frică foarte mare.

1 Iară în anul al optsprăzeace, în doaozeci şi doao a lunii dintâiu, făcutu-s-au cuvânt în casa lui Navohodonosor, împăratului asiriianilor, să-şi izbândească preste tot pământul, precum au fost zis.

2 Şi chemând pre toate slugile sale şi pre toţi boiarii săi, le-au spus lor taina sfatului său, grăindu-lea cu gura sa tot răul pământului acestuia.

3 Iară ei au judecat să piiarză tot trupul care n-au ascultat de cuvântul gurii lui.

4 Şi au fost după ce au sfârşit sfatul său, au chemat Navohodonosor, împăratul asiriianilor, pre Olofern, mai-marele puterii sale, carele era al doilea după el, şi au zis cătră el:

5 „Aceastea zice împăratul cel mare, domnul a tot pământul: «Iată, tu, după ce vei ieşi de la faţa mea, ia împreună cu tine bărbaţi, carii nădăjduiesc în vârtutea lor pedestri, o sută şi doaozeci de mii, şi mulţime de cai cu călăreţi, doaosprăzeace mii, şi mergi împrotiva a tot pământul spre apus, că n-au ascultat de cuvântul mieu.

6 Şi le vesteaşte lor să-mi gătească mie pământ şi apă, că voiu ieşi cu mâniia mea asupra lor şi voiu acoperi toată faţa pământului cu picioarele puterii meale şi-i voiu da pre ei spre pradă lor.

7 Şi văile lor să vor umplea de cei răniţi ai lor, şi păraiele, şi râurile pline fiind de morţii lor să vor vărsa, şi-i voiu duce pre ei robi la marginile a tot pământul.

8 Deci tu, ieşind, prinde-mi mie tot hotarul lor şi de să vor da pre sine ei, ţie, păzeaşte-i pre ei mie până la zioa în carea voiu certa pre ei.

9 Iară de cei ce nu vor asculta, să nu fie milă ochiului tău a-i da spre ucidere şi jeaf în tot pământul tău. Că viu sânt eu şi putearea împărăţiei meale, câte am grăit voiu şi face aceastea cu mâna mea.

10 Iară tu să nu treci nici unul din cuvintele domnului tău, ci deplin să le faci precum ţ-am poruncit ţie! Şi nu întârziia a face aceastea»”.

11 Şi ieşind Olofern de la faţa domnului său, au chemat toate căpeteniile şi povăţuitorii şi mai-marii oştilor Asiriei,

12 Şi au numărat bărbaţi aleşi la tabără, precum i-au poruncit lui domnul său, la o sută şi doaozeci de mii, şi călăreţi arcaşi doaosprăzeace mii, şi i-au rânduit pre ei, în ce chip să rânduiaşte mulţimea războiului.

13 Şi au luat cămile şi asini, care să poarte povara lor, mulţime multă foarte, şi oi şi boi şi capre, ca să fie mai gata, fără de număr, şi hrană multă pentru tot bărbatul, şi aur şi argint din casa împăratului, mult foarte.

14 Şi au ieşit el şi toată putearea lui în cale, ca să meargă înaintea împăratului Navohodonosor, şi s-au acoperit toată faţa pământului cătră apus de carăle şi de călăreţii şi de pedestrii cei aleşi ai lor, şi multă amestecătură au ieşit împreună cu ei, ca lăcustele şi ca năsipul pământului, pentru că nu era număr mulţimei lor.

15 Şi ieşiră de la Ninevi, cale de trei zile preste faţa câmpului Vectilet, şi au tăbărât de la Vectilet aproape de muntele cel de-a stânga Chilichiei ceii de sus.

16 Şi luând toată putearea sa, pre pedestri şi pre călăreţi şi carăle sale, şi s-au dus de acolo la munte.

17 Şi au tăiat Fudul şi Ludul, şi au prădat pre toţi fiii lui Rasis şi pre fiii lui Ismail, cei de cătră faţa pustiiului, cătră amiiazăzi, despre Helon.

18 Şi au trecut Efratul şi au venit în Mesopotamiia, şi au surpat toate cetăţile ceale înalte, de la părăul Arvonai până unde să vine la mare. Şi au cuprins hotarăle Chilichiei şi au tăiat pre toţi cei ce au stătut împrotiva lui,

19 Şi au venit până la hotarăle lui Iafet, ceale despre austru şi despre faţa Araviei, şi au încungiurat pre toţi fiii lui Madiam şi au ars sălaşurile lor şi au prădat stânile lor.

20 Şi s-au pogorât în câmpul Damascului, pre vreamea seacerii de grâu, şi au ars toate ţarinile lor, şi turmele şi cirezile le-au omorât.

21 Şi cetăţile lor le-au prădat şi câmpurile lor le-au vânturat, şi au bătut pre toţi tinerii lor cu ascuţitul sabiei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.