×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IUDITEI

Capitolul 16

Cântarea de biruinţă a Iuditei. Viind norodul în Ierusalim, aduce arderi cu mulţămită. Iudit moare plină de zile, iară jidovii zioa biruinţii aceştiia întră sărbătorile ceale sfinte o prăznuiesc totdeauna.

1 Şi au zis zis Iudit: „Înceapeţi Dumnezeului mieu, cu timpine, cântaţi Domnului mieu cu chimvale, împreunaţi Lui cântare şi laudă înălţiţi şi chemaţi numele Lui!

2 Că Dumnezeu easte Cel ce sfarmă războaiele, că în taberile Lui, în mijlocul norodului, m-au scos din mâna celor ce mă gonesc.

3 Venit-au Asur din munţi de la miiazănoapte, venit-au cu zeci de mii de mii ale puterii sale, a cărora mulţime au astupat văile şi mulţimeaa lor au acoperit dealurile.

4 Zis-au să arză hotarăle meale, şi pre tinerii miei să-i omoară cu sabie, şi pre cei sugători să-i trântească de pământ, şi pre pruncii miei să-i prade, şi pre fecioarele meale să le jefuiască. Iară Domnul Atotţiitoriul i-au oborât pre ei cu mână de muiare.

5 Că nu au căzut cel tare de voinici, nici fiii puterii l-au bătut pre el, nici înalţi uriiaşi s-au râdicat asupra lui, ci Iudit, fata lui Merari, cu frumseaţele feaţii sale l-au slăbit pre el.

6 Că s-au dezbrăcat de îmbrăcămintea văduviei sale, ca să înalţă pre israilteanii cei năcăjiţi, uns-au faţa sa cu mir şi şi-au legat părul său cu mitră şi şi-au luat veşmânt de in ca să-l amăgească pre el.

7 Călţunii ei răpiră ochii lui, şi frumseaţele ei robiră sufletul lui, trecut-au sabiia prin grumazul lui.

8 Îngrozitu-s-au persii de cutezarea ei, şi midii de îndrăznirea ei s-au turburat.

9 Atunci, au strigat cei smeriţi ai miei, şi s-au temut cei neputincioşi ai miei şi s-au spăimântat, înălţat-au glasul lor şi au fugit.

10 Fiii featelor i-au tăiat pre ei şi ca pre nişte prunci ce fug i-au rănit pre ei, perit-au de tabăra Domnului Dumnezeului mieu. Cânta-voiu Domnului cântare noao:

11 Doamne, mare eşti şi mărit şi minunat în vârtute şi neajuns! Ţie să slujească toată făptura Ta,

12 Că ai zis şi s-au făcut. Trimis-ai Duhul Tău şi ai zidit, şi nu easte cine să poată sta împrotiva cuvântului Tău!

13 Că munţii din temelii, cu apele, să vor clăti, şi pietrile de faţa Ta ca ceara să vor topi, iară spre cei ce să tem de Tine Te vei milostivi!

14 Că puţină e toată jertva ca să-Ţi facă Ţie miros de bună mireasmă şi puţină e toată grăsimea spre arderea cea de tot a Ta; iară cel ce să teame de Domnul mare easte totdeauna.

15 Vai, neamurilor care să scoală asupra neamului mieu! Domnul Atotţiitoriul va izbândi asupra lor, în zioa judecăţii va da foc şi viermi trupurilor lor şi vor plânge cu simţire până în veac!”

16 Iară deacă au întrat în Ierusalim, s-au închinat Domnului şi, după ce s-au curăţit norodul, au adus arderile ceale de tot ale sale şi ceale de voie ale sale şi darurile sale.

17 Şi au adus Iudit toate unealtele lui Olofern, care le-au dat ei norodul, şi acoperemântul care l-au luat ea de la aşternutul lui, dar Domnului le-au sfinţit.

18 Şi s-au veselit norodul în Ierusalim înaintea celor sfinte, în trei luni, şi Iudit cu ei au rămas.

19 Şi, după zilele aceastea, s-au dus fieştecarele la moşiia sa, şi Iudit s-au dus la Vetuliia şi au rămas întru avearea sa.

20 Şi au fost, în vreamea sa, mărită în tot pământul şi mulţi o au poftit pre ea, însă bărbat pre ea nu o au cunoscut, în toate zilele vieţii sale, din ce ceas au murit Manasi, bărbatul ei, până când s-au adaos la norodul său.

21 Şi, trăind mult foarte, au îmbătrânit în casa bărbatului său, până la o sută şi cinci ani. Şi au dat slobozenie roabei sale. Şi au murit la Vetuliia.

22 Şi o au îngropat pre ea în peştera lui Manasi, bărbatului ei. Şi o au plâns pre ea casa lui Israil, şeapte zile.

23 Şi au împărţit averile sale, mai înainte de ce au murit ea, la toate rudeniile lui Manasi, bărbatului său, şi la rudeniile sale.

24 Şi nu au fost mai mult cine să sparie pre fiii lui Israil în zilele Iuditei şi, după ce au murit ea, zile multe.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.