×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IUDITEI

Capitolul 15

Asiriii, îngrozindu-să de moartea povăţuitoriului său, lăsind toate, fug, şi jidovii, gonindu-i dindărăpt, îi taie şi culegând prăzi foarte multe să îmbogăţesc. Iară arhiereul şi tot norodul, binecuvântând pre Iudit, toate a lui Olofern le dau ei.

1 Şi, deaca au auzit cei din corturi, s-au îngrozit de lucrul ce s-au făcut şi au căzut preste ei frică şi cutremur.

2 Şi nu era om aşteptând de cătră faţa deaproapelui său încă, ci, împrăştiindu-să toţi împreună, au fugit pre toate căile câmpului şi a muntelui. Şi cei ce tăbărâsă la munte, împregiurul Vetuliei, s-au întors în fugă.

3 Atunci, tot bărbatul războinic, din fiii lui Israil, au alergat asupra lor. Şi au trimis Oziia la Vetomastem şi Vite şi Hove şi Coila şi la tot hotarul lui Israil să vestească ceale ce s-au făcut, şi pentru ca toţi să se scoale asupra vrăjmaşilor, să-i piiarză.

4 Iară deaca au auzit fiii lui Israil, toţi odată au alergat asupra lor şi i-au tăiat pre ei până la Hova.

5 Aşijderea, şi cei din Ierusalim au sosit şi din tot muntele, că au vestit lor ceale ce s-au făcut în tabăra vrăjmaşilor lor.

6 Şi cei din Galaad şi din Galileea i-au bătut pre ei cu rană mare, până ce au trecut Damascul şi hotarul lui.

7 Iară ceialalţi lăcuitori a Vetuliei au năvălit asupra taberii lui Asur şi i-au prădat pre ei şi s-au îmbogăţit foarte. Şi fiii lui Israil, întorcându-să de la tăiare, au prădat ceale rămasă.

8 Şi satele şi cetăţile, ceale din munte şi din câmpi, au cules multe prăzi, că era mulţime multă foarte.

9 Şi Ioachim, preotul cel mare, şi bătrânimea fiilor lui Israil, carii lăcuia în Ierusalim, au venit să vază bunătăţile care au făcut Dumnezeu lui Israil, şi să vază pre Iudit şi să grăiască cu ea pace.

10 Şi deaca au întrat la ea, bine o au cuvântat pre ea toţi împreună şi au zis cătră ea:

11 „Tu eşti înălţarea Ierusalimului! Tu eşti laudă mare lui Israil! Tu eşti mărire mare neamului nostru, că ai făcut aceastea toate cu mâna ta. Făcut-ai ceale bune lui Israil şi bine au voit preste ei Dumnezeu.

12 Binecuvântată să fii de Domnul cel Atotputearnic în veaci!” Şi au zis tot norodul: „Fie!”

13 Şi au prădat norodul tabăra, până în treizeci de zile. Şi au dat Iuditei cortul lui Olofern şi toată argintăriia şi paturile şi păharăle şi toate lucrurile lui.

14 Şi, luându-le ea, le-au pus pre muşcoaia sa şi au înhămat carăle sale şi le-au grămădit acealea preste eale.

15 Şi s-au strâns toate muierile lui Israil, ca să o vază pre ea, şi o au binecuvântat pre ea şi i-au făcut ei horă dintru sine. Şi au luat stâlpări în mâinile sale şi au dat şi muierilor, celor ce era cu ea. Şi s-au încununat cu maslin, ea şi ceale ce era cu ea.

16 Şi au mers înaintea a tot norodului cu horă, povăţuind pre toate muierile, şi urma toţi bărbaţii lui Israil într-armaţi, cu cununi şi cu cântări în gura lor.

17 Şi au început Iudit mărturisirea aceasta înaintea a tot Israilul şi răspundea tot norodul lauda aceasta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.