×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IUDITEI

Capitolul 12

Iudit, fiind dusă în cortul lui Olofern, dobândeaşte slobozenie a mânca din bucatele sale şi noaptea a ieşi la rugăciune. Iară în zioa a patra, fiind chemată la ospăţ, mănâncă şi bea înaintea lui Olofern, care, aprinzindu-să de pofta ei, să îmbată tare.

1 Şi au poruncit să o bage pre ea unde era odoarăle lui ceale de argint şi au poruncit să i să dea ei de mâncare din bucatele lui şi din vinul lui să-i dea de beut.

2 Şi au zis Iudit: „Nu voiu mânca dintru acealea, ca să nu să facă vreo sminteală, ci din ceale ce am adus cu mine voiu mânca!”

3 Şi au zis cătră ea Olofern: „Dară, deaca să vor sfârşi ceale ce ai adus cu tine, de unde vom avea să dăm ţie aseamenea acelora? Că nimeni nu easte cu noi din neamul tău”.

4 Şi au zis Iudit cătră el: „Viu e sufletul tău, domnul mieu, că nu va sfârşi roaba ta ceale ce sânt cu mine, până ce va face Domnul, prin mâna mea, ceale ce au sfătuit!”

5 Şi o au dus pre ea slugile lui Olofern la cort şi au dormit până la miiazănoapte.

6 Iară la straja cea de cătră dimineaţă s-au sculat şi au trimis la Olofern, zicând: „Să poruncească domnul mieu să lasă pre roaba ta să iasă la rugăciune”. Şi au poruncit Olofern păzitorilor trupului să nu o oprească pre ea.

7 Şi au rămas în tabără trei zile, şi ieşiia noaptea în valea cetăţii Vetuliei şi să spăla la izvorul apei în tabără.

8 Şi, după ce să suia, să ruga Domnului Dumnezeului lui Israil, ca să îndrepteaze calea ei spre râdicarea fiilor norodului ei. Şi, întrând, petrecea curată în cort, până când îi aducea slujnica de mâncare cătră seară.

9 Iară în zioa a patra, au făcut Olofern ospăţ numai slugilor sale şi n-au chemat la acel ospăţ nici pre unul din cei ce era ispravnici preste trebi.

10 Şi au zis lui Vagoa, famenului, carele era ispravnic preste toate ale lui: „Mergi şi pleacă şi pre muiarea cea de jidov, carea easte la tine, ca să vie la noi şi să mânce şi să bea cu noi.

11 Că ruşine easte feaţii noastre de vom lăsa o muiare ca aceasta să nu ne împreunăm cu ea. Că de nu o vom trage pre ea cătră noi, va râde de noi”.

12 Şi au ieşit Vagoa de la faţa lui Olofern, şi au întrat la ea şi au zis: „Să nu să lenevească această cocoană frumoasă a veni la domnul mieu, ca să se mărească înaintea feaţii lui, şi să bea cu noi cu veselie vin, şi să se facă în zioa aceasta ca o fată a fiilor lui Asur, care stau în casa lui Navohodonosor”.

13 Şi au zis Iudit cătră el: „Şi cine sânt eu ca să grăiesc împrotiva domnului mieu? Că tot ce va fi plăcut înaintea ochilor lui de sârg voiu face, şi aceasta-mi va fi mie bucurie până la zioa morţii meale”.

14 Şi, sculându-să, Iudit s-au împodobit cu îmbrăcămintea şi cu toată podoaba sa cea muierească, şi au venit şi slujnica ei şi i-au aşternut în preajma lui Olofern, jos, pieile care le-au luat de la Vagoa pentru treaba cea din toate zilele, ca să mânânce şezind pre eale.

15 Şi, venind, Iudit au şezut şi să minuna inima lui Olofern de ea, şi s-au turburat sufletul lui poftind foarte ca să se împreune cu ea, şi căuta vreame ca să o înşeale pre ea, din zioa în carea o văzusă pre ea.

16 Şi au zis Olofern cătră ea: „Bea şi fii veaselă cu noi!”

17 Şi au zis Iudit: „Bea-voiu, doamne, că s-au mărit viiaţa mea întru mine astăzi mai mult decât toate zilele de când m-am născut”. Şi, luând, au mâncat şi au beut înaintea lui ceale ce i-au gătit slujnica ei.

18 Şi s-au bucurat Olofern pentru ea şi au beut vin mult foarte, cât niciodată într-o zi n-au beut atâta, de când s-au născut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.