×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IUDITEI

Capitolul 1

Arfaxad zideaşte cetatea Ecvatana. Iară Navohodonosor, biruind pre împăratul midiianilor şi vrând a împărăţi preste toate ţerâle, trimite soli, carii, întorcându-să fără cinste înapoi, să mănie împăratul şi să joară că-ş va izbândi.

1 În anul al doisprăzeace al împărăţiei lui Navohodonosor, carele au împărăţit la Ninevia, cetatea cea mare, în zilele lui Arfaxad, carele au împărăţit preste midiiani la Ectavana,

2 Şi au zidit la Ectavana împregiur ziduri din pietri cioplite, de trei coţi de late şi de şease coţi de lungi. Şi au făcut înălţimea zidului de şeaptezeci de coţi şi lărgimea de cincizeci de coţi.

3 Şi turnurile lui le-au pus preste porţile ei de o sută de coţi, iară lăţimea temeiurilor de şeasezeci de coţi.

4 Şi au făcut porţile ei de şeaptezeci de coţi de înalte şi lăţimea lor de patruzeci de coţi, ca să poată ieşi oştile ceale tari ale lui şi taberile pedestrimei lui.

5 Şi au făcut războiu, în zilele acealea, împăratul Navohodonosor asupra împăratului Arfaxad în câmpul cel mare, care câmp easte în hotarăle Ragavului.

6 Şi au venit la el toţi cei ce lăcuia muntele, şi toţi carii lăcuiesc Eufratul şi Tigrul şi Idaspinul şi câmpul Eriohului al împăratului elimeilor. Şi s-au adunat neamuri multe foarte la tabăra fiilor lui Helodb.

7 Şi au trimis Navohodonosor, împăratul asiriianilor, la toţi cei ce lăcuia în Persida şi la toţi cei ce lăcuia la apus şi în Chilichia şi în Damasc şi în Livan şi în preajma Livanului şi la toţi cei ce lăcuia despre faţa marginii mării,

8 Şi la neamurile Carmilului şi a Galaadului şi a Galileii ceii de sus şi la lăcuitorii câmpului celui mare, Esdrilomului, şi la toţi cei din Samariia şi din cetăţile ei şi dincolo de Iordan, până la Ierusalim, şi Vetani şi Helus şi Cadis şi râul Eghiptului,

9 Şi Tafnas şi Ramesi şi tot pământul Ghesemului, până unde să vine deasupra Taneosului şi a Memfeosului, şi la toţi cei ce lăcuiesc Eghiptul, până unde să vine la hotarăle Etiopiei.

10 Ci toţi lăcuitorii pământului n-au băgat samă de cuvântul lui Navohodonosor, împăratului asiriianilor, şi n-au mers împreună cu el la războiu, că nu s-au temut de el, că li să părea lor că nu easte mai mare decât orice alt om. Şi au trimis îndărăpt pre solii lui deşerţi, cu necinste de la faţa sa.

11 Şi s-au mâniiat Navohodonosor foarte asupra tuturor ţerilor acestora şi s-au jurat pre scaonul său şi pre împărăţiia sa că cu adevărat va să facă izbândă de pre toate hotarăle Chilichiei şi ale Damascului şi ale Siriei.

12 Să omoară, cu sabiia sa, pre toţi cei ce lăcuiesc în pământul lui Moav şi pre fiii lui Amon şi toată Iudeea şi pre toţi eghipteanii, până unde să vine la hotarăle amânduror mărilor.

13 Şi s-au sculat cu putearea sa asupra împăratului Arfaxad, în anul al şeaptesprăzeacelea, şi s-au întărit în războiul lui.

14 Şi au bătut toată putearea lui Arfaxad şi toată călărimea lui şi toate carăle lui, şi au stăpânit cetăţile lui.

15 Şi au ajuns până la Ectavana, şi au biruit turnurile şi au prădat uliţele ei, şi podoaba ei o au pus spre ocară ei. Şi au prins pre Arfaxad în munţii Ragavului şi l-au împuns pre el cu suliţele sale, şi l-au pierdut pre el de tot în zioa aceaea.

16 Şi s-au întors cu ei la Ninevi, el şi toată oastea luic, şi mulţimea cea foarte mare de oameni războinici, şi au fost acolo, desfătându-să şi ospătându-să, el şi oastea lui, într-o sută şi doaozeci de zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.