×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI TOVIT

Capitolul 7

Din îndemnul îngerului, Raguil dă pre Sara, fata sa, muiare lui Tovie şi, scriind tocmeala legăturii, fac nunta.

1 Şi au venit la casa lui Raguil şi i-au întimpinat pre ei Sara, şi s-au închinat lor şi ei ei, şi i-au băgat pre ei în casă.

2 Şi au zis Raguil cătră Edna, muiarea sa: „Cum samănă tinerelul acesta cu Tovit, nepotul mieu!”

3 Şi i-au întrebat pre ei Raguil: „De unde sânteţi, fraţilor?”

4 Şi ei au zis lui: „Din fiii lui Neftalim, cei robiţi la Ninevi”.

5 Şi au zis el cătră ei: „Ştiţi pre Tovit, fratele nostru?” Şi ei zisără: „Ştimu-l”.

6 Şi au zis lor: „Sănătos easte?” Iară ei i-au zis lui: „Trăiaşte şi e sânătos”. Şi au zis Toviia: „Tată-mi easte”.

7 Şi au sărit Raguil şi l-au sărutat pre el şi au plâns şi l-au binecuvântat pre el. Şi i-au zis lui: „Fiiu de om de omenie şi bun eşti”.

8 Şi, auzind că Tovit au pierdut ochii săi, s-au întristat şi au plâns. Şi Edna, muiarea lui, şi Sara, fata lui, au plâns.

9 Şi i-au priimit pre ei cu osârdie şi au belit un berbeace de oi şi au pus înainte bucate multe.

10 Şi au zis Toviia cătră Rafail: „Azarie, frate, grăiaşte de ceale ce ziceai pre cale şi să se săvârşească lucrul”. Şi au spus cuvântul lui lui Raguil.

11 Şi au zis Raguil cătră Toviia: „Mâncă şi bea şi fii veasel, că ţie să cuvine să iai pre fata mea.

12 Însă voiu spune ţie adevărul: Dat-am pre fata mea la şeapte bărbaţi şi în noaptea în carea au întrat ei la ea au murit. Ci ţine-ţi firea şi fii veasel”.

13 Şi au zis Toviia: „Nu voiu gusta nimica aici până când nu o veţi aduce şi o veţi pune înaintea mea”.

14 Şi au zis Raguil: „Ia-o pre ea de-acum după leage, că tu eşti ei frate şi ea-ţi easte ţie. Iară milostivul Dumnezeu să vă dea voao ceale mai bune”.

15 Şi au chemat pre Sara, fata saa, şi, luându-o de mână, o au dat pre ea muiare lui Toviia şi au zis: „Iată, după Leagea lui Moisi, ia-o pre ea şi o du la tatăl tău”. Şi i-au binecuvântat pre ei.

16 Şi au chemat pre Edna, muiarea sa, şi, luând hârtie, au scris legătura şi o au pecetluit; şi au început a mânca.

17 Şi au chemat Raguil pre Edna, muiarea sa, şi au zis ei: „Soro, găteaşte ceaealaltă cămară şi o bagă pre ea acolo”.

18 Şi au făcut precum i-au zis şi, băgându-o pre ea acolo, au plânsb, aşijderea şi fata, împreună au plâns.

19 Şi au zis cătră ea: „Cutează, fiică, Domnul ceriului şi al pământului te va îmbucura pre tine, pentru întristarea ta aceasta. Cutează, fiică!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.