×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI TOVIT

Capitolul 2

Tovit, fiind ostenit de îngroparea morţilor, să orbeaşte cu găinaţ de pasăre, spre proba răbdării. Şi ocărându-l muiarea sa şi priiatinii, să năcăjeaşte şi cu mare răbdare le sufere, ca şi Iov.

1 Şi după ce m-am întors eu la casa mea, mi s-au dat mie Ana, muiarea mea, şi Tovie, fiiul mieu; iară la sărbătoarea Rusaliilor, carea easte sfântă, a şeaptea săptămână, făcutu-s-au prânz bun mie şi am şezut să mânânc.

2 Şi văzind că sânt bucate multe, am zis fiului mieu: „Mergi şi ado pre carele vei afla din fraţii noştri lipsit, carele îşi aduce aminte de Domnul şi, iată, eu te aştept”.

3 Iară el, venind, au zis: „Tată, unul din neamul nostru sugrumat zace, lăpădat în târg”.

4 Atunci eu, mai înainte de a gusta, sărind l-am luat pre ela la o casă, până când au apus soarele.

5 Şi, întorcându-mă, m-am spălat şi am mâncat pâinea mea, supărat.

6 Şi mi-am adus aminte de prorociia lui Amos, cum au zis: „Întoarce-să-vor sărbătorile voastre întru plângere şi toate veseliile voastre întru tânguire”. Şi am plâns, şi, după ce au apus soarele, m-am dus şi, săpând, l-am îngropat.

7 Iară vecinii râdea, zicând: „Nu să teame mai mult acesta că să va omorî pentru lucrul acesta, măcar că, o dată cu fuga, abiia au scăpat, şi acum iară îngroapă pre cei morţi”.

8 Şi într-acea noapte, fiind ostenit de îngropăciune, m-am culcat pângărit lângă păreatele curţii, cu faţa descoperită.

9 Şi nu ştiam că sânt pasări în păreate. Şi, fiindu-mi ochii miei deschişi, s-au găinat paserile fierbinte în ochii miei, şi s-au făcut albeaţe în ochii miei; şi am mers la doftori şi nu mi-au folosit.

10 Şi m-au hrănit Ahiahar până a meargeb în Elemaida.

11 Iară muiarea mea, Ana, făcea lucruri muiereşti şi le da stăpânilor.

12 Şi aceia i-au plătit ei şi i-au dat şi un ied.

13 Şi când au venit la mine, au început a striga şi i-am zis ei: „De unde e iedul, au de furat easte? Dă-l stăpânilor, că nu easte slobod a mânca de furat”.

14 Iară ea au zis: „Dar mi s-au dat mie afară de plată”. Ci nu o am crezut şi am zis să-l dea înapoi stăpânilor. Şi m-am mâniiat pre ea.

15 Iară ea, răspunzind, mi-au zis mie: „Unde sânt milosteniile tale şi dreptăţile tale? Iată, să văd toate la tine”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.