×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI TOVIT

Capitolul 14

Tovit, plinindu-şi anii vieţii sale şeasezeci şi doi şi apropiindu-să de moarte, pre fiiul său şi pre nepoţi îi îndeamnă spre cinstea lui Dumnezeu. Şi, deacă-şi vor îngropa părinţii săi, să se ducă din Ninevi, că să va râsipi şi Ierusalimul să va înnoi. Care păzind, fiiul său după aceaea să duce la socrii săi şi, plinind acolo ani noaozeci şi noao, moare.

1 Şi au încetat a să mărturisi Tovit; şi era de cincizeci şi opt de ani când au orbit, iară după opt ani au văzut.

2 Şi făcea milostenie şi au adaos a să teame de Domnul Dumnezeu şi a să mărturisi Lui.

3 Şi au îmbătrânit foarte şi au chemat pre fiiul său, şi pre cei şease fii ai fiiului său,

4 Şi i-au zis lui: „Fiiule, ia pre fiii tăi (iată, eu am îmbătrânit şi aproape easte ieşirea mea dintru această viiaţă) şi mergi în Midiia, fiiule, că crez eu că toate câte au grăit Iona, prorocul, de Ninevi, sânt adevăratea, că-i va veni ei surpare; iară în Midiia mai multă pace va fi până la o vreame.

5 Şi fraţii noştri, cei ce sânt în pământ, să vor râsipi dintr-acel prea bun pământ, şi Ierusalimul să va pustii, şi Casa lui Dumnezeu într-însul să va arde de tot şi pustie va fi până la o vreame.

6 Şi iarăşi va milui pre ei Dumnezeu, şi-i va întoarce la pământul acela; şi vor zidi casa, nu ca cea dintâiu, până ce să vor plini vremile veacului.

7 Şi, după aceasta, să vor întoarce din robii şi vor zidi Ierusalimul cu cinste şi Casa lui Dumnezeu să va zidi într-însul, întru toate neamurile veaculuib cu zidire mărită, precum au grăit despre aceasta prorocii.

8 Şi toate neamurile să vor întoarce cu adevărat, ca să se teamă de Domnul Dumnezeu, şi vor îngropa idolii săi şi vor binecuvânta toate neamurile pre Domnul.

9 Şi norodul Lui să va mărturisi lui Dumnezeu şi va înălţa Domnul pre norodul Său.

10 Şi să vor bucura toţi cei ce iubesc pre Domnul Dumnezeu, carii cu adevărat şi cu dreptate fac milă fraţilor noştri.

11 Şi acum, fiiule, du-te de la Ninevi, că cu adevărat vor fi ceale ce au grăit prorocul Iona. Iară tu ţine leagea şi poruncile; şi fii iubitoriu de milă şi drept, ca să fie bine ţie. Şi mă îngroapă pre mine cu cinste, şi pre mumă-ta cu mine, şi mai mult nu rămâneţi în Ninevi.

12 Fiiule, vezi ce au făcut Aman lui Ahiahar, celui ce l-au hrănit pre el. În ce chip din lumină l-au dus pre el la întunearec şi câte au răsplătit lui. Şi Ahiahar s-au mântuit, iară aceluia s-au răsplătit răsplătirea, şi el s-au pogorât întru întunearec.

13 Manase au făcut milostenie şi s-au mântuit din laţul morţii, carele l-au fost întins lui, iară Aman au căzut în laţ şi au perit.

14 Şi acum, fiiule, vezi ce face milosteniia şi cum mântuiaşte dreptatea”.

15 Şi aceastea zicând el, s-au sfârşit sufletul lui pre pat. Şi era de o sută cincizeci şi opt de ani.

16 Şi l-au îngropat pre el cu cinste. Şi după ce au murit Ana, mumă-sa, o au îngropat pre ea cu tatăl său.

17 Iară Toviia, cu muiarea sa şi cu fiii săi, s-au dus în Ectavana, la Raguil, socrul său, şi au îmbătrânit cu cinste.

18 Şi au îngropat pre socrii săi cu cinste şi au moştenit avearea lor şi a lui Tovit, tatălui său.

19 Şi au murit când era de o sută doaozeci şi şeapte de ani, în Ectavana Midiei.

20 Şi mai înainte de a muri el, au auzit piiarderea Ninevii, pre carea o au robit Navohodonosor şi Asir, şi s-au bucurat mai înainte de moarte de Ninevi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.