×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI TOVIT

Capitolul 13

Tovit, binecuvântând şi mulţămind lui Dumnezeu, îndeamnă pre toţi spre lauda lui Dumnezeu şi, înainte-vesteaşte viitoarea şi marea fericire a Ierusalimului.

1 Şi Tovit au scris rugăciune de bucurie şi au zis:

2 „Bine e cuvântat Dumnezeu cel viu în veaci şi împărăţiia Lui, că El bate şi miluiaşte, pogoară în iad şi râdică, şi nu easte cine să scape de mâna Lui!

3 Mărturisiţi-vă Lui, fiii lui Israil, înaintea neamurilor, că El ne-au râsipit pre noi întru eale. Acolo arătaţi mărirea Lui şi-L înălţaţi pre El înaintea a tot cel viu.

4 Că Acesta e Domnul nostru şi Dumnezeu, El e Tatăl nostru întru toţi veacii; ne va bate pre noi pentru nedreptăţile noastre şi iarăşi ne va milui şi ne va aduna dintru toate neamurile, întru care veţi fi râsipiţi.

5 De vă veţi întoarce cătră El cu toată inima voastră şi cu tot sufletul vostru, ca să faceţi înaintea Lui adevărul, atunci să va întoarce cătră voi şi nu-Şi va ascunde faţa Sa de cătră voi. Ci veţi vedea ceale ce va face cu voi.

6 Drept aceaea, mărturisiţi-vă Lui cu toată gura voastră şi binecuvântaţi pre Domnul dreptăţii şi înălţaţi pre Împăratul veacilor.

7 Eu în pământul robiei meale mă mărturisesc Lui şi arăt putearea şi mărirea Lui la neamul păcătos.

8 Întoarceţi-vă, păcătoşilor, şi faceţi dreptate înaintea Lui! Cine ştie, dară, de vă va priimi şi va milui pre voi?

9 Pre Dumnezeul mieu înalţ, şi sufletul mieu pre Împăratul ceriului! Şi să va bucura de mărirea Lui. Zică toţi şi să se mărturisească Lui cu dreptate.

10 Ierusalime, cetate sfântă, bate-te-va pre tine pentru faptele fiilor tăi şi iarăşi va milui pre fiii celor drepţi.

11 Mărturiseaşte-te Domnului, că e bun, şi binecuvintează pre Împăratul veacilor, ca cortul Lui iarăşi să se zidească întru tine cu veselie, şi să veselească întru tine pre robii tăi, şi să iubească pre cei ticăloşi întru tine, întru toate neamurile veacului.

12 Neamuri multe de departe vor veni la numele Domnului Dumnezeu, având în mâini daruri, aducând daruri Împăratului ceriului. Neamurile neamurilor Te vor lăuda pre Tine şi vor da bucurie.

13 Blăstămaţi toţi cei ce Te urăsc pre Tine! Binecuvântaţi să fie toţi cei ce Te iubesc pre Tine în veac!

14 Bucură-Te şi Te veseleaşte, pentru că fiii drepţilor să vor aduna şi vor binecuvânta pre Domnul drepţilor.

15 O, fericiţi cei ce Te iubesc pre Tine, bucura-să-vor de pacea Ta, şi fericiţi câţi s-au întristat pentru toate bătăile Tale, că de Tine să vor bucura, văzind toată mărirea Ta, şi să vor veseli în veac.

16 Sufletul mieu bine să cuvinteaze pre Dumnezeu, Împăratul cel mare, că să va zidi Ierusalimul cu sapfir şi cu smaragd şi cu piiatră scumpă!

17 Zidurile tale şi turnurile şi băştile cu aur curat şi uliţele Ierusalimului cu viril şi cu antrax şi cu piiatră de la Sufir mărunt să vor aştearne.

18 Şi vor zice toate uliţele Lui: «Aliluiia!» Şi vor lăuda, zicând: «Bine e cuvântat Dumnezeu, Cel ce au mărit întru toţi veacii!»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.