×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI TOVIT

Capitolul 11

Lăsând pre cale pre Sara, Tovie cu Rafail s-au dus înainte, şi cuprinzindu-i părinţii cu mare bucurie, au uns ochii tătâne-său cu fiiarea cea de peaşte. Şi căzindu-i albeaţele, şi mulţămind Tovit lui Dumnezeu, după venirea Sarei, în şeapte zile au făcut veselie.

1 Şi au zis Rafail cătră Tovia: „Ştii, frate, cum ai lăsat pre tatăl tău?

2 Să meargem noi mai înainte decât muiarea ta şi să gătim casa. Ia, dară, îndemână fiiarea peaştelui”.

3 Şi purceasără şi veni împreună şi cânele după ei. Iară Ana şedea în drum căutând să vază venind pruncul pre cale.

4 Şi l-au zărit pre el viind şi zisă tatălui lui: „Iată, fiiul tău vine, şi omul cel ce au mers împreună cu el”.

5 Şi au zis Rafail: Ştiu eu, Tovia, că va deşchide tatăl tău ochii săi. Tu, dară, unge cu fiiarea ochii lui şi muşcându-l să va freca şi va lăpăda albeaţele şi te va vedea pre tine”.

6 Iară Ana, alergând, au căzut preste grumazul fiiului său şi i-au zis lui: „Văzu-tu-te-am, fiiule! De acum voiu muri!” Şi au plâns amândoi.

7 Iară Tovit ieşea la uşe, ci să împiedeca; iară fiiul lui au alergat la el şi au apucat pre tatăl său şi au frecat cu fiiarea ochii tătâne-său, zicând: „Cutează, tată!”

8 Şi deaca l-au usturat, au frecat ochii săi şi au ras de pre găocile ochilor lui albeaţele. Şi văzind pre fiiul său, au căzut pre grumazul lui şi au plâns,

9 Şi au zis: „Bine eşti cuvântat, Dumnezeule, şi bine e cuvântat numele Tău în veaci, şi binecuvântaţi sânt toţi sfinţii Tăi îngeri, că m-ai bătut şi m-ai miluit, că, iată, văz pre fiiul mieu, Toviia”.

10 Şi au întrat fiiul lui, bucurându-să, şi au spus tătâne-său lucrurile ceale mari care s-au făcut în Midiia.

11 Şi au ieşit Tovit întru întimpinarea noru-sa, bucurându-să şi binecuvântând pre Dumnezeu, la poarta Ninevii. Şi să mira cei ce-l vedea pre el mergând, că au văzut. Şi Tovit mărturisea înaintea lor că l-au miluit pre el Dumnezeu.

12 Şi deaca s-au apropiiat Tovit de Sara, noru-sa, o au binecuvântat pre ea, zicând: „Bine ai venit, fiică, bine e cuvântat Dumnezeu, Cel ce te-au adus la noi! Şi tatăl tău şi mumă-ta!”

13 Şi s-au făcut bucurie tuturor fraţilor lui, celor din Ninevi.

14 Că au venit Ahiahar şi Nasvas, vărul lui. Şi au ţinut nunta lui Tovia cu veselie şeapte zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.