×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 8

După ce s-au deşchis a şeaptea peceate, cei şeapte îngeri să arată cu trimbiţe şi vărsând pre pământ focul jertvenicului. Alt înger multe viforuri face. Aseamenea şi cei patru îngeri, carii trâmbita, multe pedeapse fac asupra oamenilor.

1 Şi deaca au deşchis peceatea a şeaptea, s-au făcut tăceare în ceriu, ca într-o jumătate de ceas.

2 Şi am văzut pre cei şeapte îngeri carii au stătut înaintea lui Dumnezeu şi li s-au dat lor şeapte trâmbiţe.

3 Şi au venit alt înger şi au stătut la oltariu, având cădealniţă de aur, şi i s-au dat lui mirosituri de aprins multe, ca să dea cu rugăciunile tuturor sfinţilor preste oltariul cel de aur, care easte înaintea scaonului.

4 Şi s-au suit fumul tămâilor cu rugăciunile sfinţilor din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu.

5 Şi au luoat îngerul cădealniţa şi o au umplut din focul oltariului şi o au aruncat pre pământ; şi s-au făcut glasuri şi tunete şi fulgere şi cutremuri de pământ.

6 Şi cei şeapte îngeri, carii avea şeapte trâmbiţe, s-au gătit ca să trâmbite.

7 Şi îngerul cel dintâiu au trâmbiţat şi s-au făcut grindină şi foc amestecat cu sânge şi s-au aruncat pre pământ; şi a treia parte din arburi au ars şi toată iarba vearde au ars.

8 Şi îngerul cel de al doilea au trâmbiţat şi ca un munte mare aprins de foc s-au aruncat în mare, şi a treia parte din mare s-au făcut sânge.

9 Şi au murit a treia parte de făpturi în mare, care avea suflete, şi a treia parte de corabii au perit.

10 Şi au trâmbiţat al treilea înger şi au căzut din ceriu o stea mare aprinsă ca o făclie şi au căzut în a treia parte de râuri şi în izvoarăle apelor.

11 Şi numele stealii se zice Pelin; şi s-au făcut a treia parte de apă ca pelinul şi mulţi oameni au murit de ape, că să făcuse amară.

12 Şi au trimbiţat al patrulea înger şi s-au rănit a treia parte de soare şi a treia parte de lună şi a treia parte de steale, aşea cât s-au întunecat a treia parte dintr-însele şi zioa cu lumina, a treia parte dintr-însa, aşijderea şi noaptea.

13 Şi am văzut şi am auzit pre un înger, zburând în mijlocul ceriului, zicând cu glas mare: „Vai, vai, vai, celor ce lăcuiesc pre pământ, de cealelalte glasuri a trâmbiţii celor trei îngeri, carii vor trâmbita!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.