×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 7

Când trebuia a să pedepsi pământul, li să porunceaşte să se păzască nevătămaţi cei ce au semnul în frunte, carii să scriu că sânt, şi din jidovi şi din neamuri, binecuvântând pre Dumnezeu; şi de cei ce era îmbrăcaţi cu haine albe.

1 Şi după aceastea, am văzut patru îngeri, stând în patru unghiuri ale pământului, ţiind patru vânturi ale pământului, să nu sufle vânt pre pământ, nici preste mare, nici preste tot arburile.

2 Şi am văzut alt înger suindu-să de la răsărit, carele avea semnul lui Dumnezeu Celui viu. Şi au strigat cu glas mare celor patru îngeri, cărora li s-au dat ca să strâce pământului şi mării,

3 Zicând: „Nu stricaţi pământului, nici mării, nici arburilor, până ce vom însemna pre robii Dumnezeului nostru în frunţile lor”.

4 Şi am auzit numărul celor însămnaţi: o sută patruzeci şi patru de mii însămnaţi, din toată săminţiia fiilor lui Israil;

5 Din seminţiia Iudei, doaospăzeace mii însămnaţi; din săminţiia lui Ruvin, doaosprăzeace mii însămnaţi; din săminţiia lui Gad, doaosprăzeace mii însămnaţi.

6 Din săminţiia lui Asir, doasprăzeace mii însemnaţi; din seminţiia lui Neftalim, doaosprăzeace mii însămnaţi; din săminţiia lui Manasi, doaosprăzeace mii însămnaţi;

7 Din seminţiia lui Simeon, doaosprăzeace mii însemnaţi; din seminţiia lui Levi, doaosprăzeace mii însemnaţi; din seminţiia lui Isachar, doaosprăzeace mii însemnaţi;

8 Din săminţiia lui Zavulon, doaosprăzeace mii însămnaţi; din seminţiia lui Iosiv, doaosprăzeace mii însămnaţi; din săminţiia lui Veniamim, doaosprăzeace mii însemnaţi.

9 După aceastea, am văzut şi, iată, gloată multă, carea nime nu putea să o numere, din tot neamul şi seminţiile şi noroadele şi limbile, stând înaintea scaonului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe şi stâlpări de finic în mâinile lor.

10 Şi striga cu glas mare, zicând: „Mântuirea Dumnezeului nostru, Celui ce şeade pre scaon, şi Mielului”.

11 Şi toţi îngerii sta împrejurul scaonului şi a bătrânilor şi a celor patru fiiară şi au căzut pre feaţele sale înaintea scaonului şi s-au închinat lui Dumnezeu,

12 Zicând: „Amin! Binecuvântare şi mărire şi înţelepciune şi mulţămită şi cinste şi puteare şi tărie Dumnezeului nostru, în veacii veacilor! Amin!”

13 Şi au răspuns unul din cei bătrâni, zicând mie: „Aceşti îmbrăcaţi cu veşminte albe cine sânt şi de unde au venit?”

14 Şi am zis lui: „Doamne, Tu ştii!” Şi mi-au zis mie: „Aceştia sânt cei ce au venit din necaz mare şi ş-au spălat hainele sale şi ş-au albit hainele sale în sângele Mielului.

15 Pentru aceasta sânt înaintea scaonului lui Dumnezeu şi slujesc Lui, zioa şi noaptea, în besearica Lui, şi Cel ce şeade pre scaon va lăcui preste ei.

16 Nu vor flămânzi mai mult, nici vor însătoşea mai mult, nici va mai cădea preste ei soarele, nici tot zăduful.

17 Că Mielul, Cel din mijlocul scaonului, va paşte pre ei şi va povăţui pre ei la izvoară de ape vii şi va ştearge Dumnezeu toată lacrăma de la ochii lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.