×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 6

După ce au deşchis patru peceţi, osăbite lucruri au urmat pre pământ. Iară după ce au deşchis a cincea peceate, sufletele mucenicilor cer să se apropie judecata. Iară la deşchiderea peceţii a şeasea, să arată seamnele judecăţii ce va să fie.

1 Şi am văzut, deacă au deşchis Mielul o peceate din ceale şeapte, şi am auzit pre una din ceale patru fiiară zicând, ca un glas de tunet: „Vino şi vezi!”

2 Şi am văzut şi, iată, un cal alb, şi cel ce şedea pre el avea arc; şi s-au dat lui cunună şi au ieşit biruind şi ca să biruiască.

3 Şi deacă au deşchis a doao peceate, am auzit pre a doao fiiară zicând: „Vino şi vezi!”

4 Şi au ieşit alt cal, roşu; şi celui ce şedea pre el s-au dat ca să ia pacea de pre pământ şi ca să se omoară unul pre altul; şi s-au dat lui sabie mare.

5 Şi deacă au deşchis a treia peceate, am auzit pre fiara a treia zicând: „Vino şi vezi!” Şi am văzut şi, iată, un cal negru şi cel ce şedea pre el avea cumpănă în mâna sa.

6 Şi am auzit glas în mijlocul celor patru fiiară, zicând: „Un şinic de grâu cu un dinariu şi trei şinici de orz cu un dinariu; şi vinul şi untuldelemn să nu-l strâci.

7 Şi deacă au deşchis a patra peceate, am auzit glasul fierii ceii de a patra, zicând: „Vino şi vezi!”

8 Şi am văzut şi, iată, un cal galbin şi celui ce şedea pre el îi era numele Moartea; şi iadul vinea cu ea; şi s-au dat lor puteare ca să omoară preste a patra parte de pământ, cu sabie şi cu foame şi cu moarte şi de fierile pământului.

9 Şi deacă au deşchis a cincea peceate, am văzut supt oltariu sufletele celor omorâţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturisirea cea avea.

10 Şi striga cu glas mare, zicând: „Până când, Stăpâne, Cel ce eşti sfânt şi adevărat, nu judeci şi nu izbândeşti sângele nostru, de cei ce lăcuiesc pre pământ?”

11 Şi fieştecăruia s-au dat haine albe şi li s-au zis lor ca să odihnească încă puţină vreame, până ce să vor plini şi cei dimpreună cu dânşii, slugi şi fraţi ai lor, carii vor să se omoară, ca şi ei.

12 Şi am văzut, deacă au deşchis pecea-tea a şeasea, iată, s-au făcut mare cutremur de pământ şi soarele s-au înnegurit ca un sac de păr şi luna s-au făcut ca sângele,

13 Şi stealele ceriului au căzut pre pământ, ca cum lapădă smochinul smochinele ceale crude ale lui, când să clăteaşte de vânt mare.

14 Şi ceriul s-au întors ca o carte învălită şi tot muntele şi ostrovul s-au mişcat din locurile sale.

15 Şi împăraţii pământului şi domnii şi bogaţii şi stăpânii şi cei putearnici şi tot cel rob şi cel slobod s-au ascuns în peşteră şi în pietrile munţilor,

16 Şi zic munţilor şi pietrilor: „Cădeţi preste noi şi ne ascundeţi de cătră faţa Celui ce şeade pre scaon şi de măniia Mielului;

17 Şi au venit zioa cea mare a măniei Lui, şi cine poate să stea?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.