×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 4

Ceriul fiind deşchis, veade pre Cel ce şeade pre scaon şi împrejurul acestuia pre doaozeci şi patru de bătrâni, şezând. Şi patru fieri, care împreună cu cei 24 de bătrâni, fără de încetare, lăuda pre Cel ce şeade pre scaon.

1 După aceastea, am văzut şi, iată, uşe deşchisă în ceriu şi glasul cel dintâiu, care l-am auzit ca a unii trâmbiţă ce vorbiia cu mine, zicând: „Suie-te aici şi voiu arăta ţie ceale ce să cade să fie după aceastea”.

2 Şi îndată am fost în duh; şi, iată, scaun era pus în ceriu şi preste scaon, Cel ce şădea.

3 Şi Cel ce şedea, la vedeare, era asea-menea pietrii de iaspis şi de sardin şi curcubeu împrejurul scaonului, aseamenea la vedeare smaragdinului.

4 Şi împrejurul scaonului doaozeci şi patru de scaone. Şi pre scaone am văzut doaozeci şi patru de bătrâni şezând, îmbrăcaţi cu haine albe şi avea în capetele sale cununi de aur.

5 Şi din scaon ies fulgere şi glasuri şi tunete; şi şeapte făclii de foc arzând înaintea scaonului, care sânt ceale şeapte duhuri a lui Dumnezeu.

6 Şi înaintea scaonului mare, de glaje, aseamenea cristalului. Şi în mijlocul scaonului şi împrejurul scaonului, patru fieri pline de ochi, dinainte şi dindărăpt.

7 Şi fiiara cea dintâiu, aseamenea leului, şi a doao fiiară, aseamenea viţelului, şi a treia fiiară avea faţă ca de om şi a patra fiiară, aseamenea vulturului ce zboară.

8 Şi ceale patru fiiară, fieştecarea dintrîn-sele avea şeasă aripi, împrejur şi înlăuntru sânt pline de ochi; şi nu avea odihnă zioa şi noaptea, zicând: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu Atotputearnicul, Cel ce era şi easte şi Cel ce va să vie!”

9 Şi când vor da fierile acealea mărire şi cinste şi mulţămită Celui ce şeade pre scaonul Celui viu în veacii veacilor,

10 Vor cădea cei doaozeci şi patru de bătrâni înaintea Celui ce şeade pre scaon şi să vor închina Celui viu în veacii veacilor şi vor pune cununile sale înaintea scaonului, zicând:

11 „Vreadnic eşti, Doamne, a lua mărire şi cinste şi puteare, că Tu ai zidit toate şi prin voia Ta sânt şi s-au făcut!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.