×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 20

Pre bălaur sau pre diiavol legat îl aruncă îngerul întru adânc până la o mie de ani, întru carele sufletele mucenicilor la înviiarea cea dintâiu vor împărăţi cu Hristos. După care ani, dezlegându-să satana, va rădica pre Gog şi pre Magog, oaste nenumărată asupra cetăţii ceii iubite. După aceaea, deşchizindu-să cărţile de Cel ce şade pre scaon, să vor judeca toţi cei morţi după faptele lor.

1 Şi am văzut înger pogorându-să din ceriu, având cheaia adâncului şi lanţ mare în mâna sa.

2 Şi au prins pre bălaor, şearpele cel vechiu, carele easte diiavolul şi satana, şi l-au legat pre el o mie de ani.

3 Şi l-au băgat pre el în adânc şi l-au închis, şi au pus peceate preste el, ca să nu înşeale mai mult pre neamuri, până să vor plini o mie de ani. Şi după aceasta, trebuie el să se dezleage puţină vreame.

4 Şi am văzut scaone şi au şezut pre eale şi li s-au dat lor judecată; şi pre sufletele celor tăiaţi pentru mărturisirea lui Iisus şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, şi cei ce nu s-au închinat fiiarăi, nici chipului ei, şi nu au luat semn în fruntea sa şi în mâna sa şi au vieţuit şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.

5 Şi ceialalţi morţi nu s-au sculat până nu se vor sfârşi o mie de ani. Aceasta easte înviiarea cea dintâiu.

6 Fericit şi sfânt e cel ce are parte întru înviiarea cea dintâiu. Întru aceştia moartea cea de a doao nu are puteare, ci vor fi preoţi a lui Dumnezeu şi a lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

7 Şi deacă să va plini cea mie de ani, să va dezlega sătana din temniţa sa,

8 Şi va ieşi să înşeale neamurile ceale din patru unghiuri ale pământului, pre Gog şi pre Magog, să-i adune la războiu, a cărora număr e ca arenaa mării.

9 Şi s-au suit pre latul pământului şi au încungiurat tabăra sfinţilor şi cetatea cea iubită. Şi s-au pogorât foc de la Dumnezeu din ceriu şi i-au mâncat pre ei.

10 Şi diiavolul, cel ce înşăla pre ei, s-au trimis în cuptoriul cel de foc şi de piiatră pucioasă, unde easte şi fiiara, şi prorocul cel mincinos, şi să vor chinui zioa şi noaptea, în veacii veacilor.

11 Şi am văzut scaon alb mare şi pre Cel ce şedea pre el de a Căruia faţă au fugit pămân-tul şi ceriul şi nu s-au aflat loc lor.

12 Şi am văzut pre morţi, pre cei mici şi pre cei mari, stând înaintea lui Dumnezeu, şi cărţile s-au deşchis; şi altă carte s-au deşchis, carea easte a vieţii, şi s-au judecat morţii, din ceale scrisă în cărţi, după faptele lor.

13 Şi marea au dat dintru sine pre cei morţi şi moartea şi iadul au dat din sine pre cei morţi şi s-au judecat fieştecine după faptele lor.

14 Şi moartea şi iadul s-au trimis în cuptoriul cel de foc. Aceasta easte moartea cea de a doao.

15 Şi care nu s-au aflat scris în cartea vieţii, s-au trimis în cuptoriul cel de foc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.