×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 17

Muiarea cea curvă sau Vavilonul îmbrăcat cu multe fealiuri de podoabe şi beată de sângele mucenicilor şedea pre fiiara cea cu şeapte capete şi cu zeace coarne, care toate le spune aici îngerul.

1 Şi au venit unul din cei şeapte îngeri, carii avea şeapte fiale, şi au vorbit cu mine, zicând: „Vino să-ţi arăt ţie osânda curvii ceii mare, carea şeade preste ape multe.

2 Cu carea au curvit împăraţii pământului şi s-au îmbătat de vinul curviei ei cei ce lăcuiesc pre pământ”.

3 Şi m-au dus pre mine cu duhul în pustie şi am văzut o muiare şezând pre o fiiară roşie, plină de nume de hulă, carea avea şeapte capete şi coarne zeace.

4 Şi muiarea era îmbrăcată cu porfiră şi cu vison şi înaurită cu aur şi cu piiatră scumpă şi cu mărgăritariu, având păhar de aur în mâna sa, plin de urăciuni şi de necurăţiia curviei sale.

5 Şi în fruntea ei, nume scris, taină: „Vavilonul cel mare, maica curviilor şi a spurcăciunilor pământului”.

6 Şi am văzut pre muiare, beată de sângele sfinţilor şi de sângele martorilora lui Iisus şi m-am mirat văzându-o cu mirare mare.

7 Şi mi-au zis îngerul: „Pentru ce te miri? Eu ţie voiu spune taina muierii şi a fierii, ce o poartă pre ea, carea are şeapte capete şi zeace coarne.

8 Fiiara carea o ai văzut era, şi nu easte, şi să va sui din adânc şi va peri şi să vor mira cei ce lăcuiesc pre pământ (a cărora nume de la întemeiarea lumii nu sânt scrisă în cartea vieţii), văzând pre fiiara carea era şi nu easte, macar că easte.

9 Aceasta e înţăleagerea, cel ce are înţelepciune. Şeapte capete sânt şeapte munţi, unde şeade muiarea preste ei.

10 Şi şeapte împăraţi sânt: cinci au căzut şi unul easte, altul încă nu au venit, şi deacă va veni puţân se cade lui să rămâie.

11 Şi fiiara carea era şi nu easte, şi acesta easte al opta şi din cei şeapte easte şi spre perire mearge.

12 Şi zeace coarne care le-ai văzut zeace împăraţi sânt, carii încă nu au luoat împărăţiia, ci putearea, ca nişte împăraţi, într-un ceas vor lua cu fiiara.

13 Aceştia un sfat au, şi vârtutea şi putearea sa o vor da fierii.

14 Aceştia să vor război cu Mielul, şi Mielul îi va învinge pre ei, că easte Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor, şi cei cu El, chemaţi şi aleşi şi credincioşi”.

15 Şi mi-au zis: „Apele care le-ai văzut, unde şeade curva, sânt noroadele şi gloatele şi neamurile şi limbile.

16 Şi zeace coarne, care le-ai văzut la fiiară, aceştia vor urî pre curvă şi o vor pustii şi o vor goli pre ea, şi carnea ei o vor mânca, şi pre ea o vor arde cu foc.

17 Că Dumnezeu au dat în inimile lor ca să facă judecată Lui, şi să facă o judecată şi să dea împărăţiia sa fierii, până ce să vor sfârşi cuvintele lui Dumnezeu.

18 Şi muiarea, pre carea ai văzut, easte cetatea cea mare, carea are împărăţiia preste împăraţii pământului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.