×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 15

Cei ce au biruit fiiara şi icoana ei şi numărul numelui ei măresc pre Dumnezeu. Şi îngerilor, celor şeapte, carii au ceale şeapte bătăi, mai de pre urmă li să dă şeapte blide pline de măniia lui Dumnezeu.

1 Şi am văzut alt sămn în ceriu, mare şi minunat: şeapte îngeri având şeapte rane de moarte, că întru acealea s-au sfârşit măniia lui Dumnezeu.

2 Şi am văzut ca o mare de glaje amestecată cu foc, şi pre cei ce biruia din fiiară şi din chipul ei şi din sămnul ei şi din numărul numelui ei, stând pre marea cea de glaje, având alăutele lui Dumnezeu.

3 Şi cântă cântarea lui Moisi, robului lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând: „Mari şi minunate-s lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule, Atotţiitoriule! Dreapte şi adevărate căile Tale, Împărate al sfinţilor!

4 Cine nu să va teame de Tine, Doamne, şi nu va mări numele Tău? Că Tu eşti unul sfânt, că toate neamurile vor veni şi să vor închina înaintea Ta, că judecăţile Tale s-au arătat”.

5 Şi după aceastea am văzut, şi, iată, s-au deşchis besearica cortului mărturiii în ceriu.

6 Şi au ieşit cei şeapte îngeri, carii avea şeapte rane, din besearică, îmbrăcaţi cu haină de in curată şi strălucită şi încinşi la piept cu brâne de aur.

7 Şi o fiiară, din ceale patru, au dat celor şeapte îngeri şeapte fialea de aur, pline de măniia lui Dumnezeu, Celui viu în veacii veacilor.

8 Şi s-au umplut besearica de fum, din mărirea lui Dumnezeu şi de putearea Lui, şi nime nu putea să între în besearică, până ce să vor sfârşi ceale şeapte rane a celor şeapte îngeri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.