×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 13

Fiiara, cea cu şeapte capete şi zeace coarne, suindu-să din mare, huleaşte pre Dumnezeu şi să războiaşte asupra sfinţilor. Şi altă fiiară cu doao coarne, suindu-să de pre pământ, ajută pre cea dintâiu, silind ca să să închine icoanei ei şi să ia semnul numelui ei.

1 Şi am văzut suindu-să din mare o fiiară carea avea şeapte capete şi zeace coarne, şi preste coarnele ei zeace steme, şi preste capetele ei numele hulii.

2 Şi fiiara carea o am văzut era aseamenea pardului, şi picioarele ei ca şi ale ursului, şi gura ca gura leului. Şi i-au dat ei bălaurul putearea sa şi scaonul său şi puteare mare.

3 Şi am văzut unul din capetele ei ca cum ar fi tăiat spre moarte, şi rana morţii ei s-au vindecat; şi s-au mirat tot pământul de fiiară.

4 Şi s-au închinat bălaurului celui ce au dat puteare fierii; şi s-au închinat fierii, zicând: „Cine e aseamenea fierii? Cine poate să se bată cu ea?”

5 Şi s-au dat ei gură carea grăia mari şi hule şi s-au dat ei puteare să facă războiu, patruzeci şi doao de luni.

6 Şi ş-au deşchis gura sa spre hulă asupra lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi lăcaşul Lui şi pre cei ce lăcuiesc în ceriu.

7 Şi s-au dat ei să facă războiu cu sfinţii şi să-i învingă pre ei; şi s-au dat ei puteare preste toată seminţiia şi limba şi neamul.

8 Şi să vor închina ei toţi cei ce lăcuiesc pre pământ, a cărora nume nu sânt scrisă în cartea vieţii Mielului, celui junghiiat de la întemeiarea lumii.

9 De are neştine ureache, auză!

10 De duce neştine în robie, în robie mearge; de va ucide neştine cu sabiia, trebuie şi el de sabie să se ucidă. Aici easte răbdarea şi credinţa sfinţilor.

11 Şi am văzut altă fiiară suindu-să de pre pământ şi avea doao coarne aseamenea Mielului şi vorbea ca şi bălaorul.

12 Şi toată putearea fierii ceii dintâiu o face înaintea ei. Şi face pământul şi pre cei ce lăcuiesc într-însul ca să se închine fierii ceii dintâiu, a căriia rana, cea de moarte, s-au vindecat.

13 Şi face seamne mari, cât şi foc face, de să pogoară din ceriu pre pământ înaintea oamenilor.

14 Şi înşeală pre cei ce lăcuiesc pre pământ, pentru seamnele care i s-au dat ei să facă înaintea fierii, zicând celor ce lăcuiesc pre pământ să facă chipul fierii, care are rana sabiei şi au trăit.

15 Şi s-au dat ei ca să dea duh chipului fierii, cât să şi vorbească chipul fierii şi să facă ca oricine nu să închină chipului fierii să se omoară.

16 Şi face pre toţi, cei mici şi pre cei mari şi pre cei bogaţi şi pre cei săraci şi pre cei slobozi şi pre robi, ca să le dea lor sămn în mâna lor cea dreaptă sau în frunţile lor.

17 Şi ca nimenea să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are sămnul sau numele fierii sau numărul numelui ei.

18 Aici înţelepciune easte. Cel ce are minte, socotească numărul fierii, că număr de om easte. Şi numărul ei: şeasă sute şeasăzeci şi şeasă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.