×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN, 2

Capitolul 1

Pre Eleacta şi pre fiii ei îi întăreaşte în dragoste şi în credinţă, ca să nu să amăgească de eritici. Şi aceasta pre scurt, lăsând cealealalte pre când va veni la ei.

1 Bătrânul, Eleactei doamnei şi fiilor ei, pre carii eu iubesc întru adevăr şi nu numai eu, ci şi toţi carii au cunoscut adevărul.

2 Pentru adevărul care peteace întru noi şi cu noi va fi în veac:

3 Fie cu voi dar, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos, Fiiul Tatălui, întru adevăr şi întru dragoste.

4 Bucuratu-m-am foarte, că am aflat din fiii tăi umblând întru adevăr, precum am luat poruncă de la Tatăl.

5 Şi acum, te rog, doamnă (nu ca cum aş scrie ţie poruncă noao, ci carea avem de la început), ca să iubim unul pre altul.

6 Şi aceasta easte dragostea, ca să umblăm după poruncile Lui, şi aceasta easte porunca, precum de la început aţi auzit, ca să umblaţi întru dânsa.

7 Pentru că mulţi amăgitori au întrat în lume, carii nu mărturisesc pre Iisus Hristos să fie venit cu trupul. Acesta easte amăgitoriu şi antihrist.

8 Păziţi-vă pre voi înşivă, ca să nu piiardem ceale ce am lucrat, ci ca să luom plată desăvârşită.

9 Tot cel ce calcă porunca şi nu rămâne întru învăţătura lui Hristos nu are pre Dumnezeu; iară cel ce rămâne întru învă-ţătura lui Hristos, acela şi pre Tatăl şi pre Fiiul are.

10 Oricine va veni la voi şi nu va aduce învăţătura aceasta să nu-l priimiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bucură-te”.

11 Că cel ce-i va zice lui „Bucură-te” să va face părtaş faptelor lui celor reale.

12 Multe având a vă scrie voao, nu am vrut pre hârtie şi cu cerneală, ci nădăjduiesc că voiu veni la voi şi voiu grăi, gură cătră gură, ca bucuriia noastră să fie deplin.

13 Închină-să ţie fiii sororii tale, Eleactei. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.