×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN, 1

Capitolul 5

Despre cei născuţi de la Dumnezeu şi adevărata dragoste cătră Dânsul. Credinţa biruiaşte lumea. Trei mărturisesc pre pământ că Hristos e om adevărat şi trei în ceriu că e adevărat Fiiul lui Dumnezeu, întru Carele cel ce creade are viiaţa veacinică. Despre păcatul cel de moarte şi despre care nu-i de moarte.

1 Tot cel ce creade că Iisus easte Hristos din Dumnezeu easte născut, şi tot cel ce iubeaşte pre Cel ce au născut iubeaşte şi pre Cel ce S-au născut dintr-Însul.

2 Dintru aceasta cunoaştem că iubim pre fiii lui Dumnezeu, când iubim pre Dumnezeu şi poruncile Lui păzim.

3 Că aceasta easte dragostea lui Dumnezeu, ca să păzim poruncile Lui, şi poruncile Lui greale nu sânt.

4 Că tot cel născut din Dumnezeu biruiaşte lumea şi aceasta easte biruinţa carea biruiaşte lumea, credinţa noastră.

5 Cine easte cel ce biruiaşte lumea? Fără numai cel ce creade că Iisus easte Fiiul lui Dumnezeu.

6 Acesta easte Carele au venit prin apă şi prin sânge, Iisus Hristos; nu numai prin apă, ci prin apă şi prin sânge; şi Duhul easte, Carele mărturiseaşte că Duhul easte adevărul.

7 Că trei sânt carii mărturisesc în ceriu: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt; şi Aceşti trei Una sânt.

8 Şi trei sânt carii mărturisesc pre pământ: Duhul şi apa şi sângele; şi aceşti trei una sânt.

9 De priimim mărturiia oamenilor, mărturiia lui Dumnezeu mai mare easte, că aceasta easte mărturiia lui Dumnezeu, carea au mărturisit de Fiiul Său.

10 Cel ce creade în Fiiul lui Dumnezeu are mărturie întru sine. Cel ce nu creade lui Dumnezeu mincinos L-au făcut pre El, pentru că nu au crezut mărturiia carea au mărturisit Dumnezeu de Fiiu Său.

11 Şi aceasta easte mărturiia, că viiaţă de veaci ne-au dat noao Dumnezeu şi viiaţa aceasta în Fiiul Lui easte.

12 Cel ce are pre Fiiul are viiaţa, iară cel ce nu are pre Fiiul lui Dumnezeu viiaţa nu are.

13 Aceastea am scris voao, celor ce creadeţi în numele Fiiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că viiaţa de veaci aveţi şi să creadeţi în numele Fiiului lui Dumnezeu.

14 Şi aceasta easte nădeajdea carea avem cătră Dânsul, că, de cearem ceva după voia Lui, ne aude pre noi.

15 Şi deaca ştim că ne aude pre noi, orice cearem, ştim că vom avea cearerile care le cearem de la El.

16 De va vedea cineva pre fratele său păcătuind păcat nu de moarte, să ceară şi va da lui viiaţă, celor ce păcătuiesc nu de moarte. Easte păcat de moarte, nu pentru acela zic să se roage.

17 Toată nedreptatea păcat easte, şi easte păcat nu de moarte.

18 Ştim că tot cel născut din Dumnezeu nu păcătuiaşte, ci cel născut din Dumnezeu să păzeaşte pre sine însuşi şi cel rău nu să atinge de el.

19 Ştim că din Dumnezeu sântem şi lumea toată întru cel rău easte pusă.

20 Şi ştim că Fiiul lui Dumnezeu au venit şi ne-au dat noao priceapere, ca să cunoaştem pre Cel adevărat şi să fim întru Cel adevărat, întru Iisus Hristos, Fiiul Lui. Acesta easte Dumnezeu cel adevărat şi viiaţa de veaci.

21 Fiilor, păziţi-vă pre voi înşivă de idoli. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.