×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN, 1

Capitolul 4

De vreame ce Dumnezeu, mai întâiu, ne-au iubit pre noi, dându-Şi pre Fiiul Său pentru noi, deatori sântem şi noi a iubi pre Dumnezeu şi pre deaproapele. Iară unde easte dragoste desăvârşită, frică nu easte.

1 Iubiţilor, să nu creadeţi la tot duhul, ci să ispitiţi duhurile de sânt de la Dumnezeu, că mulţi proroci mincinoşi au ieşit în lume.

2 Întru aceasta să cunoaşte Duhul lui Dumnezeu: tot duhul carele mărturiseaşte pre Iisus Hristos că au venit în trup de la Dumnezeu easte.

3 Şi tot duhul carele nu mărturiseaşte pre Iisus Hristos că au venit în trup de la Dumnezeu nu easte, şi acela easte a lui antihrist, de carele aţi auzit că va veni şi acum încă în lume easte.

4 Voi din Dumnezeu sânteţi, fiilor, şi aţi biruit pre aceia, că mai mare easte carele e întru voi, decât carele e în lume.

5 Aceia din lume sânt, pentru aceaea din lume grăiesc şi lumea ascultă pre ei.

6 Noi din Dumnezeu sântem, cel ce cunoaşte pre Dumnezeu ascultă pre noi; carele nu easte de la Dumnezeu nu ne ascultă pre noi. Dintru aceasta cunoaştem Duhul adevărului şi duhul înşelăciunii.

7 Iubiţilor, să iubim unii pre alţii, că dragostea din Dumnezeu easte; şi tot cel ce iubeaşte din Dumnezeu easte născut şi cunoaşte pre Dumnezeu.

8 Cel ce nu iubeaşte nu cunoaşte pre Dumnezeu, că Dumnezeu dragoste easte.

9 Întru aceasta s-au arătat dragostea lui Dumnezeu întru noi, că pre Fiiul Său, Cel Unul Născut, L-au trimis Dumnezeu în lume, ca să viem printr-Însul.

10 Întru aceasta easte dragostea, nu pentru că noi am iubit pre Dumnezeu, ci pentru că El ne-au iubit pre noi şi au trimis pre Fiiul Său, curăţire pentru păcatele noastre.

11 Iubiţilor, deaca Dumnezeu aşea ne-au iubit pre noi, şi noi trebuie să iubim unii pre alţii.

12 Pre Dumnezeu nimenea nici odinioară nu L-au văzut. De iubim unul pre altul, Dumnezeu întru noi petreace şi dragostea Lui desăvârşită easte întru noi.

13 Dintru aceasta cunoaştem că petreacem întru Dânsul şi El întru noi, că din Duhul Său ne-au dat noao.

14 Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl au trimis pre Fiiul, Mântuitoriul lumii.

15 Oricarele mărturiseaşte că Iisus easte Fiiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întru acela petreace şi acela întru Dumnezeu.

16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea carea are Dumnezeu spre noi, Dumnezeu dragoste easte, şi cel ce petreace în dragoste în Dumnezeu petreace şi Dumnezeu întru dânsul.

17 Întru aceasta s-au plinit dragostea cu noi, ca îndrăznire să avem în zioa judecăţii, pentru că, precum El easte, şi noi sântem în lumea aceasta.

18 Frică nu easte întru dragoste; ci dragostea cea desăvârşită scoate afară pre frică, că frica pedeapsă are; iară cel ce să teame nu easte deplin întru dragoste.

19 Noi iubim pre El, că El mai întâiu ne-au iubit pre noi.

20 De va zice cineva că „iubesc pre Dumnezeu”, iar pre fratele său ureaşte, mincinos easte. Că cel ce nu iubeaşte pre fratele său, pre carele l-au văzut, pre Dumnezeu, pre Carele nu L-au văzut, cum poate să-L iubească?

21 Şi această poruncă avem de la Dânsul, ca cel ce iubeaşte pre Dumnezeu să iubească şi pre fratele său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.