×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN, 1

Capitolul 3

Despre dragostea lui Dumnezeu cătră noi şi cum să osâbesc carii sânt din Dumnezeu şi carii din diiavol. Despre dragostea şi urârea fraţilor. Cel ce cu curăţiia minţii şi cu credinţă întru Hristos va ceare ceva de la Dumnezeu va dobândi.

1 Vedeţi ce fealiu de dragoste ne-au dat noao Tatăl, ca fii lui Dumnezeu să ne numim! Pentru aceasta lumea nun e cunoaşte pre noi, pentru că nu L-au cunoscut pre Dândul.

2 Iubiţilor, acum fii lui Dumnezeu sântem şi încă nu s-au arătat ce vom fi. Iară ştim că, când Să va arăta, aseamenea Lui vom fi, că-L vom vedea pre El precum easte.

3 Şi tot cel ce are nădeajdea aceasta întru Dânsul să curăţeaşte pre sine, precum şi El easte curat.

4 Tot cel ce face păcatul şi fărdeleagea face, şi păcatul easte fărdeleagea.

5 Şi ştiţi că El S-au arătat ca să râdice păcatele noastre, şi păcat întru El nu easte.

6 Tot cel ce petreace întru Dânsul nu păcătuiaşte. Tot cel ce face păcatul nu L-au văzut pre El, nici L-au cunoscut pre El.

7 Fiilor, nimenea să nu vă înşeale pre voi! Cel ce face dreptate drept easte, precum şi Acela drept easte.

8 Cel ce face păcatul din diiavolul easte, că din început diiavolul păcătuiaşte. Spre aceasta S-au arătat Fiiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diiavolului.

9 Tot cel născut de la Dumnezeu păcat nu face, că sămânţa lui întru Dânsul rămâne şi nu poate păcătui, că din Dumnezeu s-au născut.

10 Întru aceasta, arătaţi sânt fiii lui Dumnezeu şi fiii diiavolului; tot cel ce nu face dreptate nu easte de la Dumnezeu, şi cel ce nu iubeaşte pre fratele său,

11 Că aceasta easte porunca, carea aţi auzit de la început; ca să iubim unul pre altul,

12 Nu precum Cain era din cel rău şi au ucis pre fratele său. Şi pentru carea pricină l-au ucis pre el? Pentru că lucrurile lui era reale, iară a fratelui său dreapte.

13 Nu vă miraţi, fraţii miei, de vă ureaşte pre voi lumea.

14 Noi ştim că am trecut din moarte în viiaţă, pentru că iubim pre fraţi; că cel ce nu iubeaşte pre fratele petreace în moarte.

15 Tot cel ce ureaşte pre fratele său, ucigătoriu de oameni easte; şi ştiţi că tot ucigaşul de oameni nu are viiaţa de veaci, întru sine petrecând.

16 Întru aceasta am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, că El Ş-au pus sufletul Său pentru noi şi noi deatori sântem pentru fraţi să ne punem sufletele.

17 Iară cel ce are avuţiia lumii aceştiia şi veade pre fratele său având lipsă şi-şi închide inima sa de cătră dânsul, cum rămâne dragostea lui Dumnezeu întru dânsul?

18 Fiii miei, să nu iubim cu cuvântul, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

19 Şi întru aceasta cunoaştem că sântem din adevăr şi înaintea Lui vom încredinţa inimile noastre.

20 Că de ne arată noao vina inima noastră, mai mare easte Dumnezeu decât inima noastră şi ştie toate.

21 Iubiţilor, de nu ne va arăta noao vina inima noastră, nădeajde avem la Dumnezeu.

22 Şi orice vom ceare vom luoa de la Dânsul, pentru că păzim poruncile Lui şi ceale plăcute înaintea Lui facem.

23 Şi aceasta easte porunca Lui, ca să creadem întru numele Fiiului Său Iisus Hristos şi să iubim unul pre altul, precum ne-au dat noao poruncă.

24 Şi cel ce păzeaşte poruncile Lui întru Dânsul petreace şi Dânsul întru el. Şi dintru aceasta cunoaştem că rămâne întru noi, din Duhul, Carele L-au dat noao.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.