×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN, 1

Capitolul 1

Ioan ce au văzut şi au auzit de Hristos spune altora, ca, împreună cu dânsul, să se împărtăşască lui Dumnezeu şi lui Hristos, Fiiului Lui, cu a Căruia sânge să curăţesc păcatele oamenilor. Iară cel ce zice că n-au păcătuit face pre Dumnezeu mincinos.

1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit, şi mâinile noastre au pipăit de Cuvântul vieţii,

2 Şi viiaţa s-au arătat şi am văzut şi mărturisim şi vestim voao viiaţa cea de veaci, carea era la Tatăl şi s-au arătat noao.

3 Ce am văzut şi am auzit spunem voao, ca şi voi împărtăşire să aveţi cu noi, şi împărtăşirea noastră cu Tatăl şi cu Fiiul Lui, Iisus Hristos.

4 Şi aceastea scriem voao, ca bucuriia voastră să fie deplină.

5 Şi aceasta easte făgăduinţa carea o am auzit de la Dânsul şi o spunem voao că: „Dumnezeu lumină easte şi nici un întunearec întru Dânsul nu easte”.

6 De vom zice că împărtăşire avem cu El şi întru întunearec umblăm, minţim şi nu facem adevărul.

7 Iară de umblăm întru lumină, precum El easte întru lumină, împărtăşire avem unii cu alţii, şi sângele lui Iisus Hristos, Fiiului Lui, ne curăţeaşte pre noi de tot păcatul.

8 Iară de vom zice că păcat nu avem, pre noi înşine ne înşelăm şi adevăr nu easte întru noi.

9 De vom mărturisi păcatele noastre, credincios easte şi drept, ca să ne iarte noao păcatele şi să ne curăţască pre noi de toată nedreptatea.

10 De vom zice că nu am păcătuit, mincinos facem pre Dânsul şi cuvântul Lui nu easte întru noi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.