×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU, 2

Capitolul 3

Pentru nişte amăgitori, carii tăgăduia a doao venire a Domnului, învaţă înnoirea lumii cea viitoare, de vreame ce curund, fără de veaste, va veni Domnul. Spre a Căruia venire îndeamnă a să găti, lăudând scrisorile lui Pavel, carele cei neînvăţaţi le răzvrătesc.

1 Iubiţilor, iată, această a doao carte scriu voao, cu carea deştept mintea voastră cea curată, îndemnându-vă,

2 Ca să vă aduceţi aminte de cuvintele ceale mai înainte zise de sfinţii proroci şi de apostolii voştri şi de poruncile Domnului şi Mântuitoriului.

3 Aceasta mai înainte ştiind, că vor veni în zilele ceale de apoi batjocoritori, carii vor umbla după poftele sale,

4 Şi vor zice: „Unde easte făgăduinţa venirii Lui? Că, de când au adormit părinţii, toate aşea rămân din începutul făpturii!”

5 Că easte tăinuit de cei ce voiesc aceasta, că ceriurile era din început şi pământul din apă şi prin apă s-au aşezat cuvântul lui Dumnezeu,

6 Prin care lumea cea de atunci, cu apă înecându-să, au perit,

7 Şi ceriurile ceaste de acum şi pământul cu acelaşi cuvânt s-au pus, care să păzesc focului la zioa judeţului şi a piiarderii oamenilor celor necredincioşi.

8 Iară aceasta una să nu să tăinuiască de voi, iubiţilor, că o zi înaintea Domnului easte ca o mie de ani şi o mie de ani, ca o zi.

9 Nu va zăbovi Domnul făgăduinţa, precum oarecarii zăbavă o socotesc, ci rabdă mult pentru noi, nevrând ca să piiară cineva, ci toţi să vie la pocăinţă.

10 Iară va veni zioa Domnului ca un fur noaptea, întru carea ceriurile cu sunet vor treace, stihiile arzind să vor strica şi pământul şi ceale de pre el vor arde.

11 Deci, deaca au aceastea toate a să strica, în ce fealiu trebuiaşte să fiţi voi întru sfintele petreaceri, ceale dimpreună şi întru bunătăţi,

12 Ca să aşteptaţi şi să doriţi să fie mai degrabă venirea zilei Domnului Dumnezeu, pentru carea ceriurile, arzind, să vor strica şi stihiile, aprinzindu-să, să vor topi.

13 Că ceriuri noao şi pământ nou, după făgăduinţa Lui, aşteptăm, întru care lăcuiaşte dreptatea.

14 Pentru aceaea, iubiţilor, aşteptând aceastea, nevoiţi-vă să vă aflaţi Lui nespurcaţi şi neîntinaţi, în pace.

15 Şi răbdarea cea multă a Domnului nostru mântuire să o socotiţi, precum şi iubitul nostru frate Pavel, după înţălepciunea cea dată lui, au scris voao.

16 Precum şi întru toate cărţile sale grăind de aceastea, întru care sânt unele cu anevoie a să înţăleage, care cei neînvăţaţi şi nestatornici le răzvlătesc, ca şi cealealalte scripturi, spre piiarderea sa.

17 Deci, voi, iubiţilor, mai înainte ştiind, să vă păziţi, ca nu, fiind strămutaţi cu înşelăciunea celor făr’ de leage, să cădeţi de la întărirea voastră,

18 Ci să creaşteţi întru darul şi cunoştinţa Domnului nostru şi Mântuitoriului Iisus Hris-tos. Acestuia, mărirea, şi acum şi în zioa veacului! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.