×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU, 1

Capitolul 4

Îndeamnă pre cei răscumpăraţi cu moartea lui Hristos să fie cu minte întreagă, ferindu-să de păcatele ceale trecute. Dându-să spre rugăciuni şi unul spre altul dragoste având, totdeauna spre slava lui Dumnezeu toate făcându-le şi bucurându-să, când ar trebui a pătimi pentru Hristos.

1 Deci, pătimind Hristos pentru noi cu trupul, şi voi spre acelaşi gând să vă armaţi, pentru că Cel ce au pătimit cu trupul au încetat despre păcat.

2 Ca să nu mai vieţuiască ceaealaltă vreame în trup, spre poftele omeneşti, ci spre voia lui Dumnezeu.

3 Că destul ne easte noao, carii în vreamea cea trecută a vieţii am făcut voia păgânească, umblând întru necurăţii, întru pofte, întru mâncare multă şi în beutură, în beţie şi întru ceale de Dumnezeu urâte slujbe idoleşti.

4 De care să miră, căci nu vă adunaţi voi la aceaeaşi dezmierdare a curviei, hulind.

5 Carii vor da sama Celui ce easte gata să judece pre cei vii şi pre cei morţi,

6 Că spre aceasta şi morţilor s-au vestit, ca judecată să ia cu trupul după om şi să viiaze după Dumnezeu cu duhul.

7 Şi s-au apropiiat sfârşitul tuturor. Fiţi, dară, cu minte întreagă şi privegheaţi întru rugăciuni.

8 Iară mai înainte de toate, unul spre altul dragoste cu osârdie având, pentru că dragostea va acoperi mulţimea păcatelor.

9 Iubitori de streini, fiţi unul cătră altul făr’ de cârteală.

10 Fieştecarele, precum au luoat dar între voi cu acela slujind, ca nişte buni ispravnici ai darului, celui de multe fealiuri, a lui Dumnezeu.

11 De grăiaşte cineva, ca cuvintele lui Dum-nezeu, de slujeaşte cineva, ca dintru tărie carea o dă Dumnezeu, ca întru toate să Se mărească Dumnezeu prin Iisus Hristos, Căruia easte mărirea şi stăpânirea în veacii veacilor! Amin!

12 Iubiţilor, nu vă miraţi de aprinderea carea e întru voi, ce să face voao spre ispită, ca cum s-ar tâmpla voao ceva strein,

13 Ci, pentru că vă faceţi părtaşi patimilor lui Hristos, bucuraţi-vă, ca şi întru arătarea mărirei Lui să vă bucuraţi, veselin-du-vă.

14 De sânteţi ocărâţi pentru numele lui Hristos, fericiţi sânteţi, că Duhul măririi şi al lui Dumnezeu preste voi odihneaşte, căci de aceia Să huleaşte, iară de voi Să proslăveaşte.

15 Nimenea dintru voi să nu pătimească ca un ucigaş sau ca un fur sau ca un făcătoriu de rău sau ca un ispititoriu de lucruri străine.

16 Iară de, ca un creştin, să nu să ruşineaze, ci să mărească pre Dumnezeu în partea aceasta.

17 Că vreamea easte a să înceape judecata de la Casa lui Dumnezeu. Iară deaca easte întâiu de la noi, care easte sfârşitul celor ce să pun împrotiva Evangheliei lui Dumnezeu?

18 Şi de vreame ce abiia să mântuiaşte dreptul, dară cel necredincios şi cel păcătos unde să va arăta?

19 Pentru aceaea, dară, şi cei ce pătimesc, după voia lui Dumnezeu, ca credinciosului Ziditoriu să-şi încredinţeaze sufletele sale întru fapte bune.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.