×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 9

Gavaoniteanii, cu înşelăciunea lungii călătorii de la Iisus şi de la căpeteniile israilteanilor, prin jurământ dobândesc mântuinţă, însă, făcându-să cârtire, să osândesc spre veacinica slujbă.

1 Iară după ce au auzit împăraţii amoreilor, cei dincolo de Iordan, cei de la munte şi cei de la câmpie, şi cei de la toată marginea mării ceii mari, şi cei de la Antilivan, şi heteii şi hananeii şi ferezeii şi eveii şi amoreii şi ievuzeii,

2 S-au adunat împreună să se bată toţi cu Iisus şi cu Israil.

3 Iară cei ce lăcuia în Gavaon, auzind toate câte au făcut Domnul Ierihonului şi Gheii,

4 Au făcut şi ei înşelăciune şi şi-au luat merinde, şi, gătindu-să, au luat saci vechi pre asini şi foi de vin vechi, rupţi şi legaţi.

5 Şi încălţămintele şi nădragii lor vechi şi cârpiţi în picioarele lor, şi hainele lor pre ei vechi, şi pâinile ceale de merinde uscate şi mucede şi fârmite.

6 Şi au venit la Iisus în tabăra lui Israil la Galgala, şi au zis cătră Iisus, şi cătră tot Israilul: „Din pământ departe am venit şi acum faceţi cu noi pace”.

7 Şi au zis fiii lui Israil cătră ei: „Vedeţi, ca nu cumva să lăcuiţi în pământul care se cuvine noao şi nu vom putea face cu voi pace”.

8 Iară ei au zis cătră Iisus: „Robii tăi sântem”. Şi au zis cătră ei Iisus: „De unde sânteţi? Şi de unde aţi venit?”

9 Şi au răspuns ei: „Din pământ, departe foarte, au venit robii tăi întru numele Domnului Dumnezeului tău, că am auzit numele Lui şi toate câte au făcut în Eghipt.

10 Şi câte au făcut împăraţilor amoreilor, celor dincolo de Iordan, lui Sion, împăratului Esevonului, şi lui Og, împăratului Vasanului, carele lăcuia în Astarot şi în Edrain.

11 Şi, auzind noi, au zis cătră noi bătrânii noştri şi toţi cei ce lăcuiesc pământul nostru, zicând: «Luaţi-vă merinde pre cale şi meargeţi întru întimpinarea lor şi să grăiţi cătră ei: ‚Robii voştri sântem şi acum faceţi cu noi pace’».

12 Aceaste pâni, care să ne fie merinde pre cale, calde le-am luat din casa noastră în zioa în carea am ieşit să venim la voi, iară acum, iată, s-au uscat şi s-au fărâmat.

13 Şi aceşti foi de vin când i-am umplut era noi, şi acum s-au rupt, şi hainele noastre şi încălţămintele noastre aceastea s-au vechit de calea cea multă foarte”.

14 Şi au luat boiarii din bucatele lor şi pre Domnul nu l-au întrebat.

15 Şi au făcut Iisus pace cu ei, şi au pus legătură cu ei, că nu-i va omorî pre ei şi li s-au jurat lor boiarii adunării.

16 Şi au fost trecând trei zile după ce au pus legătură cu ei, au înţeles că sânt aproape de ei, şi întră ei lăcuiesc.

17 Şi, purcezind fiii lui Israil, a treia zi au venit la cetăţile lor, iară cetăţile lor era Gavaonul şi Chefira, şi Virotul şi cetăţile Iarim.

18 Şi nu i-au bătut pre ei fiii lui Israil, pentru că toţi boiarii adunării s-au jurat lor pre Domnul Dumnezeul lui Israil şi au cârtit toată adunarea asupra boiarilor.

19 Şi au zis boiarii cătră toată adunarea: „Noi ne-am jurat lor pre Domnul Dumnezeul lui Israil şi acum nu putem să ne atingem de ei.

20 Ci aceasta să le facem, să-i prindem pre ei şi să-i ţinem vii, ca să nu fie preste noi mâniia Domnului pentru jurământul cu care ne-am jurat lor”.

21 Şi au zis lor boiarii să fie vii şi să taie leamne, şi să poarte apă la toată adunarea, după cum le-au zis lor boiarii.

22 Şi au chemat pre ei Iisus şi le-au zis lor: „Pentru ce m-aţi înşelat, zicând: «Departe sântem de voi foarte», iară voi sânteţi dintră cei ce lăcuiesc întră noi.

23 Şi acum, blăstămaţi să fiţi, să nu lipsască dintră voi rob, nici tăietoriu de leamne, nici purtătoriu de apă mie şi Dumnezeului mieu”.

24 Şi ei au răspuns lui Iisus, zicând: „Pentru că cu adevărat s-au spus noao că au făgăduit Domnul Dumnezeul tău lui Moisi, slugii Sale, să vă dea voao pământul acesta şi să ne piiardeţi pre noi şi pre toţi cei ce lăcuiesc pre el de la faţa voastră, şi ne-am spăriiat foarte pentru sufletele noastre, de frica voastră am făcut lucrul acesta.

25 Şi acum, iată, noi sântem supuşi voao, precum vă place şi precum vi se pare faceţi cu noi”.

26 Şi le-au făcut lor aşea, şi i-au scos pre ei Iisus, în zioa aceaea, din mâna fiilor lui Israil, şi nu i-au omorât pre ei.

27 Şi i-au pus pre ei Iisus în zioa aceaea tăietori de leamne şi purtători de apă la toată adunarea şi la jertvenicul lui Dumnezeu, pentru aceaea, cei ce lăcuia în Gavaon s-au făcut tăietori de leamne şi purtători de apă la jertvenicul lui Dumnezeu până în zioa de astăzi şi la locul care l-ar aleage Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.