×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 5

Să sparie hananeii, să taie împregiur în Dealul Netăierii Împregiur cei ce nu s-au tăiat în pustie, să prăznuiesc Paştile; înceată mana după ce au mâncat din rodurile pământului, şi îngerul Domnului să arată lui Iisus.

1 Şi au fost după ce au înţeles împăraţii amoreilor, carii era dincolo de Iordan, şi împăratul Finichiei, carele era lângă mare, cum că au secat Domnul Dumnezeu râul Iordanului înaintea fiilor lui Israil, până ce au trecut ei, au slăbit inimile lor şi s-au cutremurat, şi nu au rămas întru el duh temându-să de faţa fiilor lui Israil.

2 Şi în vreamea aceasta au zis Domnul cătră Iisus: „Fă-ţi cuţite de piiatră ascuţite şi, şezând, taie împregiur pre fiii lui Israil a doao oară”.

3 Şi şi-au făcut Iisus cuţite de piiatră ascuţite la margini, şi au tăiat împregiur pre fiii lui Israil în locul care să chiiamă Dealul Netăiaţilor Împregiur.

4 Iară pentru aceaea au tăiat împregiur Iisus pre fiii lui Israil, câţi oarecând s-au născut pre cale, şi câţi oarecând au fost netăiaţi împregiur din cei ce au ieşit din Eghipt, pre toţi aceştia i-au tăiat împregiur Iisus.

5 Că patruzeci şi doi de ani s-au învârtit Israil în pustiia Magdaritului, pentru aceaea, cei mai mulţi dintru ei din cei de războiu, carii ieşisă din pământul Eghiptului, era netăiaţi împregiur.

6 Cărora, pentru că nu au ascultat poruncile Domnului Dumnezeu, le-au rânduit lor Domnul ca să nu vază ei pământul care S-au jurat Domnul părinţilor lor să ne dea noao pământ, din care curge miiare şi lapte.

7 Şi în locul acestora au pus pre fiii lor, pre carii Iisus i-au tăiat împregiur, pentru că nu era tăiaţi împregiur, că s-au născut pre cale şi nu s-au tăiat împregiur.

8 Şi, după ce s-au tăiat împregiur, au şezut acolo cu linişte în tabără până ce s-au vindecat.

9 Şi au zis Domnul cătră Iisus, fiiul lui Navi: „În zioa de astăzi am râdicat de la voi ocara Eghiptului, şi au chemat numele locului aceluia Galgala, până în zioa de astăzi”.

10 Şi au tăbărât fiii lui Israil în Galgala, şi au făcut fiii lui Israil Paştile în zioa a patrasprăzeace a lunei, de cu seară de cătră apusul Ierihonului, dincolo de Iordan, în câmp.

11 Şi au mâncat din grâul pământului a doao zi de Paşti azime şi pâne noao.

12 În zioa aceasta, au încetat mana a doao zi după ce au mâncat ei din grâul pământului, şi mai mult nu au avut fiii lui Israil mană, şi au luat ţara finicheanilor în anul acela.

13 Şi au fost când era Iisus în Ierihon, căutând cu ochii săi, au văzut pre un om stând înaintea sa, şi sabiia goală în mâna lui, şi, apropiindu-să Iisus, au zis lui: „Al nostru eşti, au din protivnicii noştri?”

14 Iară el au zis: „Eu sânt mai-marele puterii Domnului, acum am venit”. Şi au căzut Iisus cu faţa la pământ, şi s-au închinat lui, şi au zis: „Stăpâne, ce porunceşti robului tău?”

15 Şi au zis mai-marele puterii Domnului cătră Iisus: „Dezleagă încălţămintea de la picioarele tale, că locul pre care stai tu easte sfânt”. Şi au făcut Iisus aşea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.