×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 4

Să iau doaosprăzeace pietri din Iordanul sec, pentru pomenirea celor următori, şi să pun alte doaosprăzeace pietri în însaşi albiia Iordanului.

1 Şi, după ce au trecut tot norodul Iordanul, au grăit Domnul lui Iisus, zicând:

2 „Ia doisprăzeace bărbaţi din norod, din fieştecare neam, câte unul.

3 Şi le porunceaşte lor, zicând: «Luaţi din mijlocul Iordanului doaosprăzeace pietri şi le aduceţi cu voi, şi le puneţi în tabăra voastră, unde veţi tăbărî la noapte»”.

4 Şi, chemând Iisus doisprăzeace bărbaţi din cei mai de frunte dintră fiii lui Israil, din fieştecare neam unul,

5 Au zis lor: „Meargeţia înaintea feaţii Domnului, în mijlocul Iordanului, şi fieştecarele să ia de acolo câte o piiatră pre umerii săi, după numărul celor doaosprăzeace neamuri ale lui Israil.

6 Ca să fie voao aceastea semn pus pururea ca, când te va întreba pre tine fiiul tău mâne, zicând: «Ce sânt noao aceaste pietri?»,

7 Tu vei arăta fiiului tău, zicând că: «Au secat râul Iordanului înaintea sicriiului legii Domnului a tot pământul, când l-au trecut pre el». Şi vor fi pietrile aceastea pomenire fiilor lui Israil până în veac”.

8 Şi au făcut fiii lui Israil după cum au poruncit Domnul lui Iisus, şi, luând doaosprăzeace pietri din mijlocul Iordanului, precum au poruncit Domnul lui Iisus, când au sfârşit a treace fiii lui Israil, şi le-au adus cu ei în tabără şi le-au pus acolo.

9 Şi au pus Iisus şi alte doaosprăzeace pietri în Iordan, în locul cel de supt picioarelor preoţilor, carii purta sicriiul legii Domnului, şi sânt acolo până în zioa de astăzi.

10 Şi au stătut preoţii, cei ce purta sicriiul legii Domnului, în Iordan, până ce au săvârşit Iisus toate câte au poruncit Domnul să spuie norodului, şi au grăbit norodul şi au trecut.

11 Şi au fost după ce au trecut tot norodul, au trecut şi sicriiul legii Domnului, şi preoţii mergea înaintea lor.

12 Şi fiii lui Ruvin, şi fiii lui Gad, şi jumătate din neamul lui Manase, gătiţi de războiu, au mers înaintea fiilor lui Israil, precum le-au poruncit lor Moisi.

13 Patruzeci de mii, gătiţi de războiu, au trecut înaintea Domnului la bătaie asupra cetăţii Ierihonului.

14 În zioa aceaea, au mărit Domnul pre Iisus înaintea a tot neamul lui Israil, şi s-au temut de el, precum s-au temut de Moisi, în câtă vreame au trăit.

15 Şi au grăit Domnul cătră Iisus, zicând:

16 „Porunceaşte preoţilor, celor ce poartă sicriiul legii mărturiei Domnului, să iasă din Iordan”.

17 Şi au poruncit Iisus preoţilor, zicând: „Ieşiţi din Iordan!”

18 Şi au fost după ce au ieşit din Iordan preoţii cei ce purta sicriiul legii Domnului, şi au pus picioarele pre pământ, s-au aşezat apa Iordanului la loc, şi curgea ca şi mai înainte până sus, aseamenea cu ţărmurii.

19 Şi au ieşit norodul din Iordan în zioa a zeacea a lunei ceii dintâiu, şi au tăbărât fiii lui Israil în Galgala, despre partea răsăritului soarelui de cătră Ierihon.

20 Şi ceale doaosprăzeace pietri, care le-au luat din Iordan, le-au pus Iisus în Galgala, şi au zis cătră fiii lui Israil, zicând:

21 „Când vă vor întreba pre voi fiii voştri, zicând: «Ce sânt pietrile aceastea?»

22 Veţi povesti fiilor voştri, că pre uscat au trecut Israil Iordanul acesta.

23 Săcând Domnul Dumnezeul vostru apa Iordanului înaintea lor până ce au trecut, precum au făcut Domnul Dumnezeul nostru cu Marea Roşie, carea o au săcat Domnul Dumnezeul nostru înaintea noastră până ce o am trecut.

24 Ca să cunoască toate neamurile pământului cum că easte tare putearea Domnului, şi ca voi să cinstiţi pre Domnul Dumnezeul vostru în toată vreamea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.