×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 3

Mergând înainte cu sicriiul în apă, cu dumnezăiască minune au săcat Iordanul, şi l-au trecut norodu uscat.

1 Şi, mânecând Iisus dimineaţă, au purces din Satin şi au venit până la Iordan, el şi toţi fiii lui Israil, şi au poposât acolo mai înainte de a treace.

2 Şi au fost după trei zile, au umblat cărturarii prin tabără.

3 Şi au poruncit norodului, zicând: „Când veţi vedea sicriiul legii Domnului Dumnezeului vostru şi pre preoţii voştri şi pre leviţi purtându-l, să vă sculaţi din locurile voastre şi să meargeţi după el.

4 Însă departe să fie întră voi şi întră el, ca la doao mii de coţi să staţi, să nu vă apropiiaţi de el, ca să ştiţi calea pre carea veţi mearge, pentru că mai înainte niciodatăa nu aţi umblat pre calea aceasta”.

5 Şi au zis Iisus norodului: „Curăţiţi-vă pre mâne, că mâne va face Domnul întră voi minuni”.

6 Şi au zis Iisus preoţilor: „Râdicaţi sicriiul legii Domnului şi meargeţi înaintea norodului!” Şi, râdicând preoţii sicriiul legii Domnului, mergea înaintea norodului.

7 Şi au zis Domnul cătră Iisus: „În zioa aceasta voiu înceape a te înălţa pre tine înaintea tuturor fiilor lui Israil, ca să cunoască că, precum am fost cu Moisi, aşea voiu fi şi cu tine.

8 Şi acum porunceaşte preoţilor celor ce poartă sicriiul legii, zicându-le: «După ce veţi întra întru o parte de apa Iordanului, staţi în Iordan»”.

9 Şi au zis Iisus fiilor lui Israil: „Apropiiaţi-vă aici şi auziţi cuvântul Domnului Dumnezeului vostru.

10 Întru aceasta veţi cunoaşte cum că Dumnezeu vieţuiaşte întru voi, şi va piiarde de la faţa voastră pre hananeu şi pre heteu şi pre ferezeu şi pre eveu şi pre amoreu şi pre ghergheseu şi pre ievuseu.

11 Iată, sicriiul legii Domnului a tot pământul înaintea voastră va treace Iordanul.

12 Aleageţi doisprăzeace bărbaţi dintră fiii lui Israil, din fieştecare neam, unul.

13 Şi va fi după ce vor sta picioarele preoţilor, carii poartă sicriiul legii Domnului a tot pământul în apa Iordanului, apa Iordanului va seca, iară carea curge va sta”.

14 Şi au fost după ce s-au râdicat norodul din lăcaşurile sale ca să treacă Iordanul, şi preoţii au râdicat sicriiul legii Domnului înaintea norodului.

15 Iară după ce au întrat preoţii, cei ce purta sicriiul legii Domnului în Iordan, şi au început a să uda picioarele lor într-o parte de apa Iordanului, iară Iordanul s-au umplut întru toată matca sa, ca în zilele secerişului de grâu,

16 Apele ceale ce curgea din sus au stătut închegate de departe foarte, de la cetatea Adamin până la partea Cariatiarimului, iară ceale ce curgea din jos au curs în Marea Araviei, Marea Sărată, până ce au scăzut de tot.

17 Şi norodul sta în preajma Ierihonului, şi preoţii cei ce purta sicriiul legii Domnului au stătut pre uscat în mijlocul Iordanului, şi toţi fiii lui Israil trecea pre uscat, până ce au sfârşit tot norodul a treace Iordanul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.