×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 23

Iisus, bătrân fiind, întru zile îndelungate, îndeamnă pre fiii lui Israil spre ţinearea poruncilor lui Dumnezeu şi a să feri de împărtăşirea cu păgânii.

1 Şi au fost după zile multe, după ce au odihnit Domnul Dumnezeu pre Israil de toţi vrăjmaşii lui de primpregiur şi Iisus au îmbătrânit întru zile îndelungat.

2 Au chemat Iisus pre toţi fiii lui Israil şi pre bătrânii lor şi pre boiarii lor şi pre judecătorii lor şi pre cărturarii lor, şi au zis cătră ei: „Eu am îmbătrânit şi m-am îndelungat cu zilele.

3 Şi voi aţi văzut toate câte au făcut Domnul Dumnezeul nostru tuturor neamurilor acestora de cătră faţa noastră, că Domnul Dumnezeul vostru acesta S-au bătut pentru voi.

4 Vedeţi cum am împărţit cu soarte neamurile ceale rămase, să fie moştenire neamurilor voastre, de la Iordan toate neamurile le-am pierdut până la Marea cea Mare de cătră apusul soarelui.

5 Iară Domnul Dumnezeul nostru, El va piiarde pre ei dinaintea feaţii noastre, până ce vor peri, şi va trimite asupra lor fierile ceale sălbatece, până ce va piiarde pre ei şi pre împăraţii lor dinaintea feaţii voastre, şi veţi moşteni pământul lor, precum au grăit Domnul Dumnezeul nostru voao.

6 Drept aceaea, întăriţi-vă foarte, ca să păziţi şi să faceţi toate ceale scrise în Cartea Legii lui Moisi, ca să nu vă abateţi de la acealea de-a dreapta sau de-a stânga.

7 Şi să nu umblaţi împreună cu neamurile ceale rămase cu voi, şi numele dumnezăilor lor să nu să numească întră voi, şi să nu vă juraţi cu numele lor, să nu le slujiţi, nici să vă închinaţi lor.

8 Ci numai de Domnul Dumnezeul vostru să vă lipiţi, precum aţi făcut până în zioa aceasta.

9 Şi au pierdut Domnul de la faţa voastră neamuri mari şi tari, şi nimenea nu au putut sta împrotivă înaintea voastră pănă în zioa aceasta.

10 Unul dintră voi au gonit o mie, că Domnul Dumnezeul vostru, El bate războiu împreună cu voi, precum au zis voao.

11 Şi să păziţi foarte, cu sufletele voastre, ca să iubiţi pre Domnul Dumnezeul vostru.

12 Că de vă veţi abate şi vă veţi uni cu neamurile ceale ce au rămas cu voi, şi veţi face cuscrie cu ei, şi vă veţi amesteca împreună cu ei, şi ei împreună cu voi,

13 Cu ştiinţă să ştiţi că Domnul Dumnezeul vostru nu va adaoge a piiarde de la faţa voastră neamurile aceastea, şi vor fi voao spre laţuri şi spre sminteală şi spre cuie în călcâiele voastre, şi spre ţăpuşi în ochii voştri, până ce veţi peri de pre acest pământ bun, care l-au dat voao Domnul Dumnezeul vostru.

14 Iară eu sfârşesc astăzi calea, ca şi toţi cei de pre pământ, şi veţi cunoaşte cu inima voastră şi cu sufletul vostru că nici un cuvânt nu au fost deşert din toate cuvintele ceale bune, care au zis Domnul Dumnezeul nostru cătră voi, toate au venit voao, nici unul nu au lipsit dintru acealea.

15 Şi va fi precum v-au venit voao toate cuvintele ceale bune, care le-au grăit Domnul Dumnezeul vostru de voi, aşea va aduce Domnul Dumnezeu preste voi toate cuvintele ceale reale, până ce va piiarde pre voi de pre acest pământ bun, care l-au dat voao Domnul Dumnezeul vostru.

16 De veţi călca voi legătura Domnului Dumnezeului nostru, care au poruncit noao, şi mergând veţi sluji dumnezăilor străini şi vă veţi închina lor, să va mâniia Domnul pre voi, şi degrab vă va muta din pământul cel bun, care l-au dat voao Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.