×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 20

Să aleg şeasă cetăţi de scăpare, dincoace şi dincolo de Iordan; să însamnă carii vor putea scăpa într-însăle şi până când trebuie să rămâie acolo.

1 Şi au grăit Domnul lui Iisus, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil, şi zi cătră ei: «Daţi cetăţile ceale pentru cei ce fug ca să scape, de care am zis cătră voi prin Moisi.

3 Ca să fie scăpare ucigătoriului, celui ce va ucide suflet fără de voia lui, neavând înainte nici un gând, şi vor fi cetăţile voastre scăpare, ca să nu să omoară ucigaşul de rudeniia celui mort, până ce nu va veni înaintea adunării la judecată.

4 Acesta după ce va fugi la o cetate dintru aceastea la poarta cetăţii, şi va spune înaintea bătrânilor cetăţii aceiia cuvintele sale, şi-l va priimi adunarea la sine, şi va da lui loc şi va lăcui cu dânşii.

5 Şi când va alerga după el rudeniia celui omorât, nu vor da în mâinile lui pre cel ce au omorât, pentru că neştiind au lovit pre deaproapele său, şi nu pentru că l-ar fi fost urât pre el mai înainte.

6 Şi va lăcui în cetatea aceaea până când va sta înaintea adunării la judecată, şi până ce va muri preotul cel mare, carele va fi în zilele acealea, atunci să va întoarce ucigătoriul şi va mearge în cetatea sa şi la casa sa, de unde au fost fugit»”.

7 Şi au osăbit Cadisul în Galileea, în muntele lui Neftalim, şi Sihemul în muntele Efraim, şi cetatea Arvoc, aceasta easte Hevron, în muntele lui Iuda.

8 Şi dincolo de Iordan, în preajma Ierihonului, cătră răsărit, au dat Vosorul din câmpiia pustiei, de la neamul lui Ruvin, şi Arimotul în Galaad, din neamul lui Gad, şi Gavaonul în Vasanitida, din neamul lui Manasi.

9 Aceastea sânt cetăţile ceale numite tuturor fiilor lui Israil, şi nemearnicului celui ce şade întru ei, ca să fugă acolo cel ce au lovit fără de voie suflet, ca să nu moară de mâna celui ce easte rudenie cu cel omorât, până ce va sta înaintea adunării la judecată.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.