×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 2

Raav, curva, ascunde iscoadele pre care le-au fost trimis Iisus a lui Navi să ispitească cetatea Ierihonului, şi, făgăduindu-i ei şi la tot neamul ei mântuinţă, să întorc la tabără.

1 Şi au trimis Iisus, fiiul lui Navi din Satin, doi tineri să iscodească, zicându-le: „Meargeţi şi vedeţi pământul şi Ierihonul!” Şi mergând acei doi tineri, au venit în Ierihon şi au întrat la casa unei muieri curve, anume Raav, şi au odihnit acolo.

2 Şi s-au dat de ştire împăratului din Ierihon cum că: „Au întrat aici bărbaţi dintră fiii lui Israil, ca să iscodească pământul”.

3 Şi au trimis împăratul Ierihonului, şi au grăit cătră Raav, zicând: „Scoate afară pre bărbaţii carii au întrat în casa ta astă-noapte, că să iscodească pământul au venit”.

4 Şi, luând muiarea pre acei doi bărbaţi, i-au ascuns şi au zis cătră dânşii, zicând: „Întrat-au la mine bărbaţi, dar nu am ştiut de unde sânt.

5 Şi când s-au închis poarta seara, bărbaţii aceia au ieşit; şi nu ştiu unde s-au dus, alergaţi după ei, doară îi veţi ajunge”.

6 Iară ea i-au suit pre ei în podul căsii şi i-au ascuns în snopi de in, care-i puseasă în podul căsii.

7 Şi bărbaţii au alergat după ei pre calea Iordanului, până la vad, şi poarta s-au închis.

8 Şi au fost după ce au ieşit cei ce alerga după ei, şi mai înainte de a adormi ei, ea s-au suit la ei în podul căsii şi au zis cătră ei:

9 „Cunosc că au dat Domnul voao pământul, că au căzut preste noi frica voastră.

10 Că am auzit cum au secat Domnul Dumnezeu Marea Roşie înaintea voastră, când aţi ieşit din pământul Eghiptului, şi câte aţi făcut celor doi împăraţi ai amoreilor, carii era dincolo de Iordan, lui Sion şi lui Og, pre carii i-aţi omorât.

11 Şi, auzind noi aceastea, s-au înfricoşeat inima noastră, şi nici întru unul dintră noi nu au rămas duh de cătră faţa voastră, că Domnul Dumnezeul vostru easte Dumnezeu în ceriu, sus, şi pre pământ, jos.

12 Şi acum juraţi mie pre Dumnezeu ca, precum am făcut eu milă cu voi, şi voi să faceţi milă cu casa tătâne-mieu şi-mi daţi mie sămn adevărat.

13 Cum că veţi păzi vie casa tatălui mieu şi pre mumă-mea şi pre fraţii miei şi pre sororile meale şi toată casa mea, şi veţi izbăvi sufletul mieu de moarte”.

14 Şi au zis cătră ea bărbaţii: „Sufletul nostru pentru voi în moarte”. Şi ea au zis: „Când va da Domnul voao cetatea, să faceţi cu mine milă şi adevăr”.

15 Şi i-au slobozit pre ei cu o fune pre fereastră, că era la zâdul cetăţii casa ei, şi în zâdul cetăţii lăcuia ea.

16 Şi au zis cătră ei: „La munte meargeţi, ca să nu vă întâmpine cei ce aleargă după voi, şi fiţi ascunşi acolo trei zile, până ce să vor întoarce cei ce aleargă după voi, şi apoi vă veţi duce în calea voastră”.

17 Şi au zis cătră ea bărbaţii: „Nevinovaţi sântem noi acestui jurământ al tău.

18 Iată, noi vom întra spre o parte a cetăţii, şi tu să pui sămn, această funişoară roşie să o legi la fereastra prin carea ne-ai slobozit pre noi, iară pre tatăl tău şi pre mumă-ta şi pre fraţii tăi, şi toată casa tătâne-tău, să-i aduni pre ei în casa ta.

19 Şi tot carele va ieşi afară din uşea căsii tale, acela sângur va fi vinovat, iară noi nevinovaţi vom fi jurământului acestuia; iară câţi vor fi împreună cu tine în casa ta, vinovaţi vom fi de să va atinge mână de vreunul din ei.

20 Iară de ne va năpăstui pre noi cineva şi va descoperi cuvintele noastre aceastea, vom fi nevinovaţi jurământului tău acestuia cu care ne-ai jurat pre noi”.

21 Şi ea au zis lor: „După cuvântul vostru, aşea să fie!” Şi i-au slobozit pre ei şi s-au dus, şi au legat sămnul cel roşu la fereastră.

22 Şi ei, ducându-să, au sosit la munte şi au aşteptat acolo trei zile până ce s-au întors cei ce alergasă după ei, carii, căutând toate căile, nu i-au aflat.

23 Şi, întorcându-să cei doi tineri, s-au pogorât din munte şi, trecând la Iisus, fiiul lui Navi, i-au povestit lui toate câte s-au întâmplat lor.

24 Şi au zis cătră Iisus că: „Au dat Domnul tot pământul în mâna noastră şi s-au înfricoşeat de noi tot cel ce lăcuiaşte pre pământul acela”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.