×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 17

Să dau sorţi jumătăţii neamului lui Manasi şi featelor lui Salpaad, şi să înmulţeaşte soartea fiilor lui Iosif.

1 Şi au fost hotarăle neamului fiilor lui Manasi, că acesta easte cel întâiu născut al lui Iosif; lui Mahir, celui întâiu născut a lui Manasi, tatălui Galaad, carele au fost bărbat războinic, şi au avut moştenire în Galaaditidia şi în Vasanitida.

2 Şi au fost celoralalţi a lui Manasi după noroadele lor, fiilor lui Aviezer şi fiilor lui Elec, şi fiilor lui Iezriil şi fiilor lui Sihem, şi fiilor lui Efer şi fiilor lui Semidai, aceştia sânt fiii lui Manasi, fiiului lui Iosif, bărbaţi după noroadele lor.

3 Iară Salpaad, feciorul lui Efer, al feciorului lui Galaad, al feciorului lui Mahir, al feciorului lui Manasi, nu avea feciori, ci numai feate, şi aceastea sânt numele featelor lui Salpaad: Maala şi Nua şi Egla şi Melha şi Tersa.

4 Şi au venit înaintea lui Eleazar, pretului, şi înaintea lui Iisus, fiiul lui Navi, şi înaintea boiarilor, zicând: „Dumnezeu au poruncit prin mâna lui Moisi să ni să dea noao moştenire întră fraţii noştri”. Şi li s-au dat lor moştenire după porunca Domnului întră fraţii tatălui lor.

5 Şi au căzut funea lor de la Anasa şi câmpul Lavec din pământul Galaadului şi al Vasanului, care easte dincolo de Iordan.

6 Că featele feciorilor lui Manasi au moştenit moşie întră fraţii săi, iară pământul Galaadului s-au făcut moşie celoralalţi fii a lui Manasi.

7 Şi au fost hotarăle fiilor lui Manasi de la Asir Matot Dilanat, carea easte înaintea feaţii fiilor lui Sihem, şi merg spre hotarăle lui Iamin şi Iasiv, la Fântâna lui Taftot.

8 Că lui Manasi s-au fost venit pământul Tapfu, carea easte la hotarăle lui Manasi, a fiilor lui Efraim.

9 Şi s-au pogorât hotarăle la valea Caranei cătră amiiazăzi, spre valea lui Iair, Terevintul lui Efraim întră cetăţile lui Manasi, şi hotarăle lui Manasi spre miiazănoapte, la părău, şi marginea lui marea.

10 Aşea ca moştenirea lui Efraim să fie de cătră amiiazăzi, şi de cătră miiazănoapte lui Manasi, şi amândoao să le hotărască marea, şi de cătră miiazănoapte să se împreune cu Asir, şi de cătră răsărit cu Isahar.

11 Şi va fi Manasi întră Isahar şi întră Asir Vitsan, şi satele ei, şi Iavlaam, şi satele ei, şi cei ce lăcuiesc în Dor, şi satele ei, şi cei ce lăcuiesc în Tanac, şi satele ei, şi cei ce lăcuiesc în Maghedo, şi satele ei, şi a treia parte din Nofeat, şi satele ei.

12 Şi nu au putut fiii lui Manasi să strice cetăţile aceastea, şi au început hananeul a lăcui în pământul acesta.

13 Şi au fost după ce s-au întărit fiii lui Israil, au supus spre hananei, iară nu i-au omorât pre ei.

14 Şi s-au plâns fiii lui Iosif cătră Iisus, zicând: „Pentru ce ne-ai dat noao o moşie şi o parte, de vreame ce eu sânt norod mult şi Dumnezeu m-au blagoslovit?”

15 Şi le-au zis lor Iisus: „De eşti tu norod mult, suie-te la păduri şi-ţi curăţeaşte ţie acolo loc, şi în pământul ferezeului şi întru a lui Rafain, de-ţi easte ţie strâmt muntele lui Efraim”.

16 Şi au zis fiii lui Iosif: „Nu ne place noao muntele lui Efraim, şi călărime aleasă şi fier are hananeul, carele lăcuiaşte în pământul Vetsan, şi în satele ei, şi în valea Esrael”.

17 Şi au zis, Iisus fiilor lui Iosif, lui Efraim şi lui Manasi, zicând: „De eşti tu norod mult şi ai mare tărie, nu vei avea o moşie.

18 Că pădurea va fi a ta, că pădure easte şi o vei curăţi, şi vor fi ale tale ieşirile ei, că vei piiarde pre hananeu, măcar de are el călărime aleasă şi tare easte, că tu-l vei birui pre el”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.