×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 16

Moştenirea lui Efraim, cetăţile şi satele lor, şi au rămas întru aceastea hananeul supus.

1 Iară hotarăle fiilor lui Iosif de la Iordan, în preajma Ierihonului, de cătră răsărit, pustiia carea să suie de la Ierihon spre muntele Vetil.

2 Şi va ieşi din Vetil în Luza, şi treace preste hotarăle Ahataratului.

3 Şi să pogoară spre mare la hotarăle Efleti, până la hotarăle Vetoronului de jos şi până la Gaazer, şi va fi ieşirea lor la mare.

4 Şi au moştenit fiii lui Iosif, Efraim şi Manasi.

5 Şi au fost hotarăle fiilor lui Efraim, după noroadele lor, şi au fost hotarăle moştenirii lor. De la răsărit, Atarot, Adar, până la Vetoronul cel de sus şi Gazara.

6 Şi trec hotarăle spre mare în Mahdot de la miiazănoapte, şi trec spre răsărit în Tinatasilo, şi va treace de la răsărit în Ianoha.

7 Şi să va pogorî de la Ianoha în Atarot şi Narata, şi satele lor, şi treace spre Ierihon, şi iasă la Iordan.

8 Şi de la Tafu, merg hotarăle spre mare la părăul Cana şi iasă la mare. Aceasta easte moştenirea neamului lui Efraim, după noroadele lor.

9 Şi cetăţile ceale osăbite fiilor lui Efraim, întră moştenirea fiilor lui Manasi, toate cetăţile şi satele lor.

10 Şi nu au pierdut Efraim pre hananeul, carele lăcuia în Gazer, şi au lăcuit hananeul între Efraim până în zioa aceasta, şi au fost supus, până când s-au suit Faraon, împăratul Eghiptului, şi au luat cetatea, şi o au ars cu foc, şi pre hananei şi pre ferezei şi pre cei ce lăcuia în Gazer i-au tăiat, şi o au dat pre ea Faraon zeastre featii sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.