×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 14

Halev ia Hevronul spre moştenire şieşi de la Dumnezeu, pentru că cealelalte iscoade, hulind Pământul Făgăduinţii, el urmează pre Domnul.

1 Şi aceştia sânt din fiii lui Israil, carii au moştenit în pământul lui Hanaan, cărora le-au împărţit moştenire Eleazar, preotul,. Şi Iisus, fiiul lui Navi, şi boiarii familiilor neamurilor fiilor lui Israil.

2 Cu sorţi au împărţit moştenirea, cum au poruncit Domnul în mâna lui Iisus, celor noao neamuri şi la o jumătate de neam.

3 Pentru că la doao neamuri şi la jumătate din neamul lui Manasi au fost dat Moisi moştenire dincolo de Iordan. Iară leviţilor nu le-au dat moştenire întră dânşii.

4 Că fiii lui Iosif era doao neamuri, Manasi şi Efraim; şi leviţilor nu s-au dat parte în pământ, fără numai cetăţi de lăcuit şi locurile ceale de primpregiurul cetăţilor, pentru dobitoace, şi dobitoacele lor.

5 În ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, aşea au făcut fiii lui Israil şi au împărţit pământul.

6 Şi au venit fiii lui Iuda la Iisus în Galgal, şi au zis cătră el Halev, fiiul lui Iefoni Chenezeul: „Tu ştii cuvântul care l-au grăit Domnul cătră Moisi, omul lui Dumnezeu, pentru mine şi pentru tine în Cadis Varni.

7 Că eram de patruzeci de ani când m-au trimis Moisi, robul lui Dumnezeu, din Cadis Varni să iscodesc pământul acesta, şi i-am răspuns lui cuvânt după gândul lui.

8 Iară fraţii miei, cei ce s-au suit împreună cu mine, au mutat inima norodului, iară eu am adaos a urma Domnului Dumnezeului mieu.

9 Şi s-au jurat Moisi în zioa aceaea, zicând: «Pământul, pre care te-ai suit tu, va fi moştenirea ta, şi a fiilor tăi în veaci, pentru că ai adaos a urma Domnului Dumnezeului nostru».

10 Şi acum, iată, m-au ţinut viu Domnul, precum au zis, patruzeci şi cinci de ani sânt acum de când au grăit Domnul cuvântul acesta cătră Moisi, când umbla Israil prin pustie, şi acum, iată, de optzeci şi cinci de ani sânt eu astăzi.

11 Şi sânt încă tare, ca şi când m-au trimis Moisi, aşea poci şi acum şi a întra şi a ieşi la războiu.

12 Şi acum ceiu de la tine muntele acesta, după cum au zis Domnul în zioa aceaea, că tu ai auzit cuvântul acesta în zioa aceaea, şi acum sânt acolo enachimi, cetăţi mari şi tari, deci de va fi Domnul cu mine, voiu piiarde pre ei, precum au zis mie Domnul”.

13 Şi l-au blagoslovit pre el Iisus, şi au dat Hevronul moştenire lui Halev, feciorului lui Iefoni Chinezeul.

14 Şi de atunci până în zioa de astăzi, Hevronul au fost moştenirea lui Halev, fiiul lui Iefoni Chinezeul, pentru că el au ascultat porunca Domnului Dumnezeului lui Israil.

15 Iară numele Hevronului mai înainte era cetatea lui Arvoca, mitropoliia celor din Enachimi; şi pământul au încetat de războiu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.