×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 13

Porunceaşte Domnul lui Iisus să împarţă israilteanilor pământul cel cuprins. Să numără părţile ceale mai înainte date dincolo de Iordan lui Ruvin, Gad şi jumătate neamului lui Manasi.

1 Şi Iisus fiind bătrân şi îndelungat de zile, au zis Domnul cătră el: „Tu ai îmbătrânit, ai îndelungat în zile şi pământ rămâne foarte mult, care să se împărţască moştenire.

2 Şi acesta easte pământul care rămâne, hotarăle filisteilor şi tot Ghesuri şi Hananeul.

3 De la cel nelăcuit de cătră faţa Eghiptului, până la hotarăle Acaronului de-a stânga hananeilor, să socoteaşte celor cinci domnii a filisteilor: a gazeului şi a azotului şi a ascalonitului şi a gheteului şi a caronitului: şi a eveului:

4 De la Teman, tot pământul Hanaan, în preajma Gazei, şi sidoneanii, până la Afec, până la hotarăle amoreilor.

5 Şi tot pământul Galiatului Filistimului, şi tot Livanul de la răsăritul soarelui, de la Galgal, supt muntele Ermonului, până la întrarea Ematului.

6 Toţi cei ce lăcuiesc în muntele acela, de la Livan până la Maseret Memfomaim, pre toţi sidoneanii Eu îi voiu piiarde dinaintea feaţii fiilor lui Israil, numai să-l împărţăşti cu soarte lui Israil, în ce chip am poruncit ţie.

7 Şi acum împărţeaşte pământul acesta cu soarte moştenire celor noao neamuri, şi jumătăţii neamului lui Manasi, de la Iordan până la Marea cea Mare despre apusul soarelui dă-l lor, Marea cea Mare îl va hotărî.

8 Iară celor doao neamuri şi jumătăţii din neamul lui Manasi, celor ce-s cu el, lui Ruvin şi lui Gad, le-au dat Moisi dincolo de Iordan, cătră răsăritul soarelui au dat lor Moisi, sluga Domnului,

9 De la Aroir, care easte pre ţermurile vălii Arnonului, şi cetatea cea dintră vale şi tot şesul de la Medavan, până la Divon.

10 Şi toate cetăţile lui Sion, împăratul amoreilor, carele au împărăţit în Esevon, până la hotarăle fiilor lui Amon.

11 Şi Galaatita, şi hotarăle Ghesurului şi ale Mahatului, şi tot muntele Ermonului, şi toată Vasinita, până la Selha.

12 Toată împărăţiia lui Og în Vasinitida, carele au împărăţit în Astarot şi în Edrain, acesta au rămas din uriiaşi, şi l-au bătut pre el Moisi şi l-au pierdut”.

13 Şi nu au pierdut fiii lui Israil pre Ghesuri şi pre Ma(ha)ti şi pre hananeu, şi au lăcuit împăratul Ghesuri şi Mahati întră fiii lui Israil până în zioa de astăzi.

14 Iară neamului lui Levi nu s-au dat moştenire, Domnul Dumnezeul lui Israil, El easte moştenirea lor, după cum au zis lor Domnul. Şi aceasta easte împărţirea carea o au împărţit Moisi fiilor lui Israil în Aravotul lui Moav, dincolo de Iordan, despre Ierihon.

15 Şi l-au dat Moisi neamului fiilor lui Ruvin, după noroadele lor:

16 Şi au fost hotarăle lor de la Aroir, care easte de cătră faţa văii Arnonului, şi cetatea cea din valea Arnonului, şi tot şesul până la Medava.

17 Esevonul şi toate cetăţile ceale din şes, şi Devonul şi Vamodvaalul şi căsile Veelvot.

18 Şi Iesan şi Cadimotul şi Mefaatul.

19 Şi Cariatimul şi Sevam şi Sarda şi Siorul în muntele Enac.

20 Şi Vetfogor şi Asidot Fasga şi Vitsimut.

21 Şi toate cetăţile şesului şi toată împărăţiia lui Sion, împăratului amoreilor, carele au împărăţit în Esevon, pre carele l-au bătut Moisi, şi împreună cu el şi pre povăţuitorii lui Madiam, şi pre Evi şi pre Rocov şi pre Sur şi pre Ur şi pre Rova, boiarii lui Sion, şi pre toţi cei ce lăcuia pământul acela.

22 Şi pre Valaam, vrăjitoriul, feciorul lui Veor, l-au ucis fiii lui Israil cu sabiia în tăiare.

23 Şi au fost hotarul fiilor lui Ruvin Iordanul. Aceasta easte moştenirea fiilor lui Ruvin, după noroadele lor, cetăţile lor şi satele lor.

24 Şi au dat Moisi fiilor lui Gad moştenire, după noroadele lor.

25 Şi au fost hotarul lor Iazirul, toate cetăţile lui Galaad şi jumătate din pământul fiilor lui Amon până la Aroir, carea easte de cătră faţa Ravatei.

26 Şi de la Esevon până la Aravot, cătră Masifa şi Votanim şi Maan, până la hotarăle Devirului.

27 Şi Enemec şi Vitaram şi Vitanamra şi Sochota şi Safon şi ceaealaltă împărăţie a lui Sion, împăratului Esevonului, şi Iordanul va hotărî până la partea Mării Heneret, dincolo de Iordan, spre răsărit.

28 Aceasta easte moştenirea fiilor lui Gad, după noroadele lor, cetăţile şi satele lor.

29 Şi au dat Moisi moştenire şi la jumătate din neamul lui Manasi, şi au fost a jumătăţii neamului fiilor lui Manasi, după noroadele lor.

30 Şi au fost hotarăle lor de la Maanain, şi toată împărăţiia Vasanului, şi toată împărăţiia lui Og, împăratului Vasanului, şi toate satele Iair, carele sânt în pământul Vasanitidei, şeasezeci de cetăţi.

31 Şi jumătate Galaad şi Astarot şi Edrain, cetăţile împărăţiei lui Og în Vasanitida s-au dat fiilor lui Mahir, fiiului lui Manasi, şi la jumătatea fiilor lui Mahir, fiiului lui Manasi, după noroadele lor.

32 Aceastea sânt care le-au dat Moisi în Aravot Moav moştenire, dincolo de Iordan, cătră Ierihon, despre răsărit.

33 Şi neamului lui Levi nu i-au dat Moisi moştenire, Domnul Dumnezeul lui Israil, El easte moştenirea lor, în ce chip au grăit lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.