×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 12

Treizeci şi unul de împăraţi dincoace şi dincolo de Iordan să numără, pre carii i-au bătut Moisi şi Iisus.

1 Şi aceştia sânt împăraţii pământului, pre carii i-au bătut fiii lui Israil, şi au moştenit pământul lor dincolo de Iordan, cătră răsăritul soarelui, de la valea Arnonului până la muntele Ermonului, şi tot pământul Aravei de cătră răsărit.

2 Pre Sion, împăratul amoreilor, carele lăcuia în Esevon şi stăpânea de la Aroir, carea easte la marginea vălii Arnonului, de o parte de vale, şi jumătate de Galad, până la părăul Iavocului, hotarăle fiilor lui Amon.

3 Şi Arava, până la Marea Heneret spre răsărit, şi până la Marea Aravei, Marea Sărată de la răsărit, pre calea cea cătră Vitsimot, de la Teman, care easte sub Asidot Fasga.

4 Şi Og, împăratul Vasanului, au rămas din uriiaşi, carele au lăcuit în Astarot şi în Etrain.

5 Şi au stăpânit de la munţii Ermonului şi de la Selca, şi tot pământul Vasanului, până la hotarăle Ghesuri şi ale Machati, şi jumătate de Galad, până la hotarăle lui Sion, împăratul Esevonului.

6 Moisi, sluga Domnului, şi fiii lui Israil i-au omorât pre ei şi l-au dat Moisi, sluga Domnului, moştenire lui Ruvin şi lui Gad şi la jumătate din neamul lui Manasi.

7 Iară aceştia sânt împăraţii amoreilor, pre carii i-au ucis Iisus şi fiii lui Israil, dincoace de Iordan, la Marea Valagad, în câmpul Livanului, şi până la muntele Alog, care să suie spre Siir, şi au dat Iisus acela neamurilor lui Israil moştenire după soartea lor.

8 În munte şi în câmp, şi în Arava şi în Asidot, şi în pustie şi în Naghev, pre heteu şi pre amoreu şi pre hananeu şi pre ferezeu şi pre eveu şi pre ievuseu.

9 Pre împăratul Ierihonului şi pre împăratul Gheii, carea easte aproape de Vetil.

10 Pre împăratul Ierusalimului şi pre împăratul Hevronului.

11 Pre împăratului Ierimutului, pre împăratul Lahisului.

12 Pre împăratul Eglomului, pre împăratul Gazerului.

13 Pre împăratului Davirului, pre împăratul Gaderului.

14 Pre împăratul Ermatului, pre împăratul Aredului.

15 Pre împăratul Levnei, pre împăratul Odolamului.

16 Pre împăratul Machidei, pre împăratul Vedilului, pre împăratul Tafodului.

17 Pre împăratul Eferului, pre împăratul Afecului, pre împăratul Lezaronului.

18 Pre împăratul Madonului, pre împăratul Azorului.

19 Pre împăratul Zamvronului, pre împăratul Ahazafului.

20 Pre împăratul Atanahului, pre împăratul Maghedonului.

21 Pre împăratul Chidesului.

22 Pre împăratul Iecomului lui Hermel.

23 Pre împăratul Ador, a lui Nafatedor, pre împăratul Goim, a Ghelghelii.

24 Pre împăratul Tersăi, toţi împăraţii aceştia treizeci şi unul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.