×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 11

Iisus bate pre Iavis cu alţi mulţi împăraţi şi noroade, ţiind toate câte poruncisă Domnul lui Moisi.

1 Iară Iavis, împăratul Asorului, deaca au auzit aceastea, au trimis la Iovav, împăratul Madonului, şi la împăratul Simeronului şi la împăratul Ashiafului.

2 Şi la împăraţii cei de cătră Sidonul cel mare, la munte, şi la Arava, în preajma cenerotului, şi la câmpie şi la Nefedor.

3 Şi la hananeii, cei de pre marginea mării de cătră răsărit, şi la amoreii, cei de pre marginea mării, şi la hetei şi la ferezei, şi la ievuseii, cei din munte, şi la eveii, cei ce lăcuiesc la poalele Iermonului, în pământul Masifa.

4 Şi au ieşit ei şi împăraţii lor cu ei, şi norod mult, ca năsipul de pre marginea mării de mulţi, şi cai şi cară multe foarte.

5 Şi s-au împreunat toţi împăraţii aceştia, şi s-au strâns într-un loc şi au tăbărât la apa Meron, să se bată cu Israil.

6 Şi au zis Domnul cătră Iisus: „Să nu te temi de faţa lor, că mâne în ceasul acesta Eu pre ei pre toţi voiu da răniţi înaintea lui Israil, cailor le vei tăia vinele şi carăle le vei arde cu foc”.

7 Şi au venit Iisus şi tot norodul cel războinic cu dânsul asupra lor, la apa Meron, fără de veaste, şi au năvălit preste ei în munte.

8 Şi i-au dat pre ei Domnul în mâna lui Israil şi, tăindu-i, i-au gonit până la Sidonul cel mare, şi până la Ma(s)refont, şi până la câmpurile Masifa despre răsărit, şi i-au tăiat pre ei până nu au rămas dintru ei mântuit şi scăpat.

9 Şi le-au făcut lor Iisus în ce chip i-au poruncit lui Domnul, cailor lor le-au tăiat vinele, şi carăle lor le-au ars cu foc.

10 Şi s-au întors Iisus în vreamea aceaea şi au luat pre Asor şi pre împăratul ei l-au ucis cu sabie. Şi mai înainte, Asorul stăpânea preste toţi împăraţii aceştia.

11 Şi au omorât cu ascuţitul sabiei tot sufletul din cetate şi i-au pierdut pre toţi, şi nu au rămas într-însa nimica ce suflă, şi pre Asor o au ars cu foc.

12 Şi toate cetăţile împăraţilor acestora, şi pre toţi împăraţii lor i-au prins Iisus şi i-au ucis cu ascuţitul sabiei, şi i-au pierdut în ce chip au rânduit Moisi, robul Domnului.

13 Iară toate cetăţile ceale şănţuite nu le-au ars Israil, fără numai sângură cetatea Asor o au ars Iisus.

14 Şi toate prăzile ei şi toate dobitoacele le-au împărţit şie fiii lui Israil, iară pre ei, pre toţi, i-au omorât cu ascuţitul sabiei, nu au lăsat dintru ei nimica ce suflă.

15 Precum a poruncit Domnul lui Moisi, robului său, şi precum Moisi au poruncit lui Iisus, nu au lăsat nimica din toate câte au poruncit Domnul lui Moisi.

16 Şi au luat Iisus tot pământul cel cu munte şi tot pământul Naghev, şi tot pământul Goson şi câmpul, şi cel de cătră apus, şi muntele lui Israil şi câmpiile ceale de cătră munte.

17 De la muntele Helha, care să suie la Siir, până la Valagad şi câmpul Livanului, supt muntele Ermonului, şi pre toţi împăraţii lor i-au prins, şi i-au bătut şi i-au omorât.

18 Şi în zile multe au făcut Iisus războiu cu toţi împăraţii aceştia.

19 Şi nu au fost cetate carea să nu o fie luat fiii lui Israil, afară de evei, carii lăcuia în Gavaon, toate le-au luat cu războiu.

20 Că de la Domnul au fost să se întărească inima lor a ieşi la războiu asupra lui Israil, ca să-i piiarză pre ei, pre toţi, şi să nu aibă nici o milă, ci ca să piiarză, precum au zis Domnul cătră Moisi.

21 Şi au venit Iisus în vreamea aceaea şi au tăiat pre enachimii, cei de la munţi, din Hevron şi din Davir, şi din Anavot şi din tot muntele lui Israil, şi a lui Iuda împreună cu cetăţile lor, şi i-au pierdut pre ei Iisus.

22 Nu s-au lăsat din enachimi, de la fiii lui Israil, fără numai în Gaza şi în Ghet şi în Aseldot au rămas.

23 Şi au luat Iisus tot pământul acela, precum au poruncit Domnul lui Moisi, şi l-au dat moştenire lui Israil, împărţindu-l întră neamurile lor, şi s-au odihnit pământul de războiu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.