×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 1

Iisus a lui Navi, întărindu-să de la Domnul, porunceaşte norodului să se gătească pe a triia zi spre treacerea Iordanului; iară neamul lui Ruvin, Gad şi jumătate din Manasi, întrarmaţi după făgăduinţă, să treacă la războiu, în Pământul Făgăduinţii.

1 Şi au fost după moartea lui Moisi, robul Domnului, au grăit Domnul cătră Iisus, fiiul lui Navi, sluga lui Moisi, zicând:

2 „Moisi, sluga Mea, au murit, drept aceaea, scoală-te şi treci Iordanul, tu şi tot norodul acesta, în pământul care-l dau Eu lor.

3 Tot locul, pre care vă veţi sui cu urma picioarelor voastre, voao îl dau, în ce chip am grăit lui Moisi.

4 Pustiia şi Antilivanul, până la râul cel mare al Eufratului, şi până la marea cea mai de pre urmă despre apusul soarelui, vor fi hotarăle voastre.

5 Nu va putea sta om împrotivă înaintea voastră în toate zilele vieţii tale, şi precum am fost cu Moisi, aşea voiu fi şi cu tine, şi nu te voiu lăsa, nici te voiu treace cu vedearea.

6 Întăreaşte-te şi te îmbărbătează, că tu vei împărţi norodului acestuia pământul, care M-am jurat părinţilor voştri să-l dau lor.

7 Întăreaşte-te, dară, şi te îmbărbătează foarte, ca să păzăşti şi să faci precum ţ-au poruncit Moisi, sluga Mea, şi să nu te abaţi de la acealea de-a dreapta au de-a stânga, ca să fii înţelept întru toate ceale ce vei face.

8 Şi să nu lipsască cartea legii aceştiia din gura ta, ci să cugeţi întru dânsa zioa şi noaptea, ca să pricepi a face toate ceale scrise, că atunci te vei îndrepta şi vei îndrepta căile tale, şi atunci vei priceape.

9 Iată, poruncesc ţie: „Întăreaşte-te şi te îmbărbătează, să nu te sparii, nici să te temi, că cu tine easte Domnul Dumnezeul tău întru toate, oriunde vei mearge”.

10 Şi au poruncit Iisus cărturarilor norodului, zicând:

11 „Treaceţi prin mijlocul taberii norodului şi porunciţi norodului, zicând: «Gătiţi-vă merinde, că, încă trei zile, şi veţi treace Iordanul acesta, ca să întraţi să apucaţi pământul care Domnul Dumnezeul părinţilor voştri îl dă voao»”.

12 Şi lui Ruvin şi lui Gad, şi la jumătate din neamul lui Manasi, au zis Iisus:

13 „Aduceţi-vă aminte de cuvântul Domnului, care v-au poruncit voao Moisi, sluga Domnului, zicând: «Domnul Dumnezeul vostru v-au odihnit pre voi şi v-au dat voao pământul acesta».

14 Muierile voastre şi pruncii voştri şi dobitoacele voastre să lăcuiască în pământul, care vi l-au dat voao, iară voi toţi, carii puteţi să meargeţi sprinteni cu fraţii voştri, şi împreună cu ei, să faceţi războiu.

15 Până ce va odihni Domnul Dumnezeul vostru pre fraţii voştri, ca şi pre voi, şi vor moşteni şi aceştia pământul, care-l dă lor Domnul Dumnezeul nostru, şi veţi mearge fieştecarele la moşiia sa, carea o au dat voao Moisi, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui”.

16 Şi, răspunzind ei lui Iisus, au zis: „Toate câte vei porunci noao vom face, şi în tot locul unde ne vei trimite vom mearge.

17 Întru toate, în care am ascultat de Moisi, vom asculta şi de tine, numai să fie Domnul Dumnezeul nostru cu tine, precum au fost cu Moisi.

18 Iară omul, carele nu te va asculta şi carele nu va auzi cuvintele tale care le vei porunci lui, să moară, numai tu te întăreaşte şi te îmbărbătează”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.