×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOV

Capitolul 4

Nu trebuie a urma poftelor, ci a sta împrotiva diiavolului şi a ne apropiia de Dumnezeu şi a arăta dragoste unul cătră altul, lucrurile ceale neadeverite lăsându-le dumnezeieştii rânduieli.

1 De unde sânt războaie şi sfezi întru voi? Au nu de aici, din dezmierdările voastre, care să oştesc în mădulările voastre?

2 Poftiţi, şi nu aveţi, ucideţi şi pismuiţi, şi nu puteţi dobândi. Vă sfădiţi şi faceţi războaie; şi nu aveţi, pentru că nu ceareţi.

3 Ceareţi, şi nu luoaţi, pentru că rău ceareţi ca întru dezmierdăciunile voastre să cheltuiţi.

4 Preacurvarilor şi preacurvelor! Au nu ştiţi că preteniia lumii aceştiia vrăjmaşe easte lui Dumnezeu? Deci, oricine va vrea să fie priiaten lumii vrăjmaş lui Dumnezeu să face.

5 Au vi să pare ce în deşert Scriptura grăiaşte? Spre pismuire pofteaşte duhul carele lăcuiaşte întru noi.

6 Iară de mai mare dar, pentru aceaea zice: „Domnul celor mândri le stă împrotivă,. iară celor smeriţi le dă dar”.

7 Drept aceaea, supuneţi-vă lui Dumnezeu, staţi împrotiva diiavolului şi va fugi de la voi.

8 Apropiiaţi-vă de Dumnezeu şi Să va apropiia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor, curăţiţi-vă inimile voastre, cei îndoiţi cu gândul.

9 Pătimiţi şi lăcrămaţi şi plângeţi! Râsul vostru întru plâns să se întoarcă, şi bucuriia, întru tânguire.

10 Smeriţi-vă înaintea Domnului şi vă va. înălţa pre voi.

11 Nu grăiţi de rău unul pre altul, fraţilor, că cel ce grăiaşte de rău pre fratele şi judecă pre fratele său grăiaşte de rău leagea şi judecă leagea. Iară deaca judeci leagea nu eşti făcătoriua legii, ci judecătoriu.

12 Unul easte puitoriul legii, Carele poate să mântuiască şi să piiarză. Iară tu cine eşti, cel ce judeci pre altul?

13 Auziţi acum cei ce ziceţi: „Astăzi sau mâine vom mearge în cetatea aceaea şi vom face acolo un an şi vom negoţători şi dobândi”,

14 Carii nu ştiţi ce să va întâmpla mâine, că ce easte viiaţa voastră? Ca aburul, care puţintel să arată şi după aceaea piiare.

15 În loc de a zice voi: „De va vrea Domnul şi de vom fi vii, vom face aceasta sau aceaea”.

16 Iară, acum, vă lăudaţi întru trufiile voastre, toată lauda de acest fealiu rea easte.

17 Drept aceaea, celui ce ştie a face bine şi nu face, păcat easte lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.