×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOV

Capitolul 3

Numără răutăţile limbii, cât e de greu a stăpâni drept. Arată osebirea între înţălepciunea pământească şi cerească.

1 Nu fiţi mulţi dascali, fraţii miei, ştiind că mai mare judecată vom să luom.

2 Că mult greşim toţi; de nu greşeaşte cineva în cuvânt, acela easte om desăvârşit, putearnic a-şi înfrâna şi tot trupul.

3 Că, iată, şi cailor le punem frâne în guri ca să se supuie noao şi tot trupul lor îl întoarcem.

4 Iată şi corabiile, mari fiind şi de iuţi vânturi împingându-să, să întorc cu o cârmă mică încătro voiaşte pornirea cârmaciului.

5 Aşea şi limba, mic mădulariu easte şi mari să laudă. Iată, puţintel foc câtă materie aprinde.

6 Şi limba easte foc, podoaba nedreptăţii! Aşea limba easte aşezată întru mădulările noastre, carea spurcă tot trupul şi arde roata naşterii noastre, aprinzindu-să din gheena.

7 Că toată firea, şi a fierilor şi a pasărilor, şi a celor ce să târăsc şi a celor din mare, să îmblânzeaşte şi să va îmblânzi de firea omenească.

8 Iară limba nimenea din oameni nu poate să o domolească, că easte neînfrânată răutate, plină de otravă aducătoare de moarte.

9 Că cu dânsa binecuvântăm pre Dumnezeu şi pre Tatăl, şi cu dânsa blăstămăm pre oamenii carii sânt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.

10 Dintru aceaeaşi gură iasă blagosloveniia şi blăstămul. Nu trebuiaşte, fraţii miei, să fie aceastea aşea.

11 Au, doară, izvorul dintru aceaeaşi vână izvoreaşte dulce şi amar?

12 Fraţii miei, au poate smochinul să facă masline, sau viţa viei, smochine? Aşea nici un izvor nu poate face apă sărată şi dulce.

13 Cine e înţelept şi bine ştiutoriu întră voi să-şi arate din viiaţa cea bună faptele sale întru blândeaţele înţelepciunii.

14 Iară de aveţi pismă amară şi prigonire întru inimile voastre, nu vă lăudaţi, nici minţiţi împrotiva adevărului.

15 Nu easte aceasta înţelepciunea, carea să pogoară de sus, ci pământească, trupească, drăcească.

16 Că unde easte pismăa şi prigonire, acolo easte neaşezare şi tot lucrul rău.

17 Iar înţelepciunea cea de sus întâiu easte curată, apoi făcătoare de pace, lină, bine îngăduitoare, plină de milă şi de roduri bune, făr’ de îndoială şi nefăţarnică.

18 Iară roada dreptăţii în pace să samănă celor ce fac pace.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.