×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 9

Din ceale ce era în Leagea Veachie şi din neplinirea jărtvelor acelora, arată plinirea ceii Noao, în care Hristos, Arhiereu şi jârtvă odată adusă, curăţeaşte cunoştinţa de păcate.

1 Cortul cel dintâiu avea îndreptări de slujbă şi sfinţire lumească,

2 Pentru că cortul s-au făcut întâiu, întru care era sfeaşnicul şi masa şi punerea înainte a pâinilor, carea să zice Sfânt.

3 Iară după a doao catapeteazmă, cortul care să chema Sfânta Sfintelor,

4 Care avea cădealniţă de aur şi sicriiul legii ferecat preste tot cu aur, întru care era năstrapa cea de aur, carea avea mană, şi toiagul lui Aaron care înfrunzisă şi tablele Legii.

5 Iară pe deasupra lui, heruvimii măririi, carii umbrea oltariul, de carii nu easte acum a grăi cu amăruntul.

6 Şi aceastea fiind tocmite aşea, în cortul cel dintâiu, pururea întra preoţii când făcea slujbele;

7 Iară într-al doilea, o dată într-un an, sângur arhiereul, nu făr’ de sânge, carele aducea pentru sâne şi pentru neştiinţele norodului.

8 Aceasta însemnând Duhul Sfânt, că încă nu era arătată calea sfinţilor, când sta încă în cortul cel dintâiu,

9 Care era pildă vremii de acum, după carea darurile şi jertvele să aduc, ceale ce nu pot după ştiinţă să facă desăvârşit pre cel ce slugeaşte,

10 Numai în mâncări şi în beuturi şi în multe fealiuri de spălări şi îndreptări ale trupului, care era puse până la vreamea îndreptării.

11 Iară venind Hristos Arhiereu bunătăţilor celor viitoare, prin cortul cel mai mare şi mai desăvârşit, nefăcut de mână, adecă nu al aceştii făpturi,

12 Nu prin sânge de ţapi şi de viţei, ci prin sângele Său a întrat odată întru ceale sfinte, veacinică răscumpărare aflând.

13 Că, de vreame ce sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşea de junincă, stropind pre cei spurcaţi, îi sfinţeaşte, spre curăţiia trupului,

14 Cu cât mai vârtos sângele lui Hristos, carele, prin Duhul cel veacinic, pre Sine S-au adus făr’ de prihană lui Dumnezeu, va curăţi cunoştinţa voastră de faptele ceale moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu?

15 Şi pentru aceasta easte începătoriu Legii ceii Noao, ca, făcându-să moartea spre răscumpărarea greşealelor, care era în Leagea cea dintâiu, să ia cei chemaţi făgăduinţa moştenirii de veaci.

16 Că unde easte diiata, acolo trebuie să fie moartea celui ce face diiata.

17 Că diiata întru cei morţi easte întărită, de vreame ce încă nici o puteare nu are până când easte viu cel ce face diiata.

18 Pentru aceaea, nici cea dintâiu făr’ de sânge nu s-au înnoit.

19 Că, după ce Moisi au spus toată porunca cea după Leage la tot norodul, luând sânge de viţei şi de ţapi, cu apă şi cu lână roşie şi cu isop, şi cartea şi pre tot norodul l-au stropit,

20 Zicând: „Acesta easte sângele Legii carea au aşezat voao Dumnezeu”.

21 Şi cortul şi toate vasăle ceale de slujbă, aşijderea, cu sânge le-au stropit.

22 Şi mai toate cu sânge să curăţesc după leage şi făr’ de vărsare de sânge nu să face iertare.

23 Trebuia, dară, ca chipurile celor cereşti cu aceastea să se curăţască, iară ceale cereşti cu jertve mai bune decât aceastea.

24 Că nu în Sfinte făcute de mână au întrat Hristos, ceale ce era chipul celor adevărate, ci în însuşi ceriul, ca să Se arate acum feaţii lui Dumnezeu pentru noi.

25 Iară nu ca de multe ori să se aducă pre Sine însuşi, precum arhiereul întră în ceale sfinte, în tot anul, cu sânge străin.

26 De vreame ce s-ar fi căzut Lui de multe ori a pătimi de la alcătuirea lumii, iar acum, odată la sfârşitul veacurilor, spre răsipirea păcatului, prin jertva Sa S-au arătat.

27 Şi precum easte rânduit oamenilor odată să moară, iară, după aceaea, judecată,

28 Aşea şi Hristos, o dată fiind jertvit ca să rădice păcatele multora, a doao oară, făr’ de păcat Să va arăta celor ce-L aşteaptă pre El spre mântuire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.